Hovederne på bloggen

 

“Hvad vi oplever i dag er ifølge Krastev afkoloniseringens anden bølge. Hvor den første indebar, at de vestlige kolonisatorer rejste hjem, indebærer den anden, at de koloniserede migrerer mod nord. Hvor de tidligere drømte om selvstyre og national befrielse, kræver de nu deres menneskerettigheder respekteret, så de kan komme ind i Europa og opnå sociale, politiske og økonomiske goder.

Snarere end liberale ideer var det mennesker, der rejste over grænserne efter Den Kolde Krigs ophør, og de bliver flere og flere, hvorfor migranter – ikke ideer – vil komme til at afgøre det liberale Europas fremtid.”

Mikael Jalving forudser at migranterne vil udgøre Europas nye revolutionære alene i kraft af deres antal og deres krav om at opnå de rettigheder og velfærdsgoder, europæerne har etableret. Deres krav imødekommes i vid udstrækning af de liberale, der selv har forskanset sig og som derfor ikke mærker effekten. For  opfyldelsen af migranternes krav er omkostningstungt og det vil få systemet til at bryde sammen. Derfor børman sørge for at have sine prioriteter i orden, værne om egne lande og huske på, at borgerrettigheder kommer før menneskerettigheder. Læs Jalving her:

ANNONSE

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE9780971/folkevandringen-er-en-revolution/

ANNONSE