Nyt

Den sikkerhedsftale den svenske Transportstyrelse har med IBM kan være ugyldig. Er den det, er hemmelig information som angår den svenske stats sikkerhed fortsat ubeskyttet.

Sveriges IT-sikkerhedsskandale ruller videre, med stadigt nye afsløringer af inkompetence, elendig informationshåndtering og ansvarsfraskrivelse. Hvis den særlige sikkerhedsbeskyttelsesaftale er ugyldig, indebærer det, at hemmelig information som vedrører rigets sikkerhed fortsat ikke er juridisk beskyttet, melder SVT Nyheter fredag aften:

När Transportstyrelsen la ut IT-driften på IBM år 2015 skrev man samtidigt ett säkerhetsskyddsavtal, något som krävs för att hemlig information ska få hanteras utanför myndigheter. I det här fallet handlar det om den högsta nivån av säkerhetsskyddsavtal som täcker in information kring rikets säkerhet. Men säkerhetsavtalet som Transportstyrelsen tecknat med IBM döms ut av Daniel Stattin, professor i juridik vid Uppsala universitet.

Aftalen er undertegnet af den tidligere generaldirektør for Transportstyrelsen, Maria Ågren, og IBM Sveriges ved (adm. dir.) Johan Rittner. Det holder ikke, siger en juraprofessor, som slår fast, at aftalen er ugyldig:

– Det skulle det ha skrivits under av firmatecknare och inte bara av vd. Det innebär att avtalet är ogiltigt, säger Daniel Stattin.

Under deres signaturer er der yderligere to linjer tiltænkt signaturer – èn fra IBM og èn fra Transportstyrelsen. Men linjerne er tomme.

En ugyldig sikkerhetsaftale ville indebære, at IBM fortsat ikke er juridisk forpligtet til at opfylde sikkerhedskravene, siger Pierre Gudmundsson, som er ekspert på säkerhetsskyddsavtal.

– Om det här avtalet inte är giltigt skulle de inte behöva göra det, för då har de bara tecknat ett affärsavtal och inget annat, säger han.

– När Transportstyrelsen vill lämna ifrån sig handlingar som är hemliga måste de kunna veta i förväg att IBM kommer att ta det ansvar som krävs. Och för att man ska kunna känna den tryggheten upprättar man ett säkerhetsskyddsavtal.Så utan ett giltigt avtal har inte IBM några krav på sig?- Nej inga juridiskt bindande, säger han.

Den der har oprettet dokumentet, og som også var ansvarlig for sikkerhedspørgsmål i Transportstyrelsen under kontraktforhandlingerne, er sikkerhedschef Jens Johansson. Han sidder fortsat i den stilling.

SVT Nyheter har gjort gentagne forsøg på at få et interview med ham eller andre i Transportstyrelsen – forgæves. Heller ikke IBM har besvaret SVTs henvendelser.

– Det är upprörande att man inte kan se till att få avtal som är juridiskt korrekt när det handlar om rikets säkerhet, säger Daniel Stattin.

 

SVT: Tecknat avtal med IBM kan vara ogiltigt

ANNONSE