Kunstbilde

Foto: Oskar Barnack (1879-1936)
Sølvgelatinkopi, format og samling ikke oppgitt, Wikimedia Commons.

Oskar Barnack var en tysk optiker og finmekaniker, ansatt hos det velrenommerte firma Leitz i Wetzlar. Kort fortalt var han meget interessert i fotografering, og ønsket seg et kamera som var lett å bringe med seg over alt. Slike kameraer fantes ikke på den tiden, så han konstruerte sitt eget, beregnet på bruk av 35mm kinofilm, med negativformat 24 x 36 mm (proporsjoner 2 til 3). Den første prototypen forelå i 1913 – og er i dag forvart i et bankhvelv. På Leitz-museet finner vi i dag “bare” en kopi). Men Barnack laget flere eksemplarer, blant annet det han tok dagens bilde med. Nederst i bildet ser vi tydelig 35mm-filmens perforeringer. Kameranavnet er selvfølgelig en forkortelse for Lei(tz) Ca(mera). Eldre Leica, og deres tilbehør er i dag særdeles ettertraktede samlerobjekter, og kan oppnå temmelig høye priser ved auksjoner. (Dette dreide seg om et kamera i 0-serien, et begrenset antall som ble testet ut før Leica I ble markedsført i 1927. De er heller ikke billige i dag…)

Noen få ur-Leicaer er bevart, blant annet det som skal ha vært Oskar Barnacks personlige eksemplar.

ANNONSE