Mellemspil

Tekst av Ludvig Holstein (1864-1943), melodi av Carl Nielsen (1865-1931).

Aksel Schiøtz (1906-1975) synger med Chr. Christiansen ved klaveret i et opptak fra 1938.

ANNONSE

Læs også

Læs også