Mellemspil

Dette er den femte av i alt seks orgelkoraler av Johann Sebastian Bach (1685-1750),som i 1748-49 ble trykket og utgitt av Johann Georg Schübler i Zella. Marie-Claire Alain (1926-2013) spiller på det store Marcussen-orglet fra 1952 i Varde kirke i Danmark. Opptaket er fra 1964.

ANNONSE