Kunstbilde


Oscar Arnold Wergeland (1844-1910)
Olje på lerret, 117 x 175 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

I følge Landnámabók, nedtegnet på slutten av 1100-tallet, var Ingolf Arnarsson den første nordmann som slo seg ned på Island. Stedet var Reykjavik, og året skal ha vært 872. Vi kan gjerne se Oscar Wergelands maleri som en markering av tusenårsminnet for den norske bosettingen på Island.

Som nylig nevnt er Oscar Wergeland i dag bare kjent for den fremstilling av Riksforsamlingen på Eidsvoll vi finner i Stortingsbygningen i Oslo. Han regnet seg først og fremst som historiemaler, og la stor vekt på korrekte detaljer – men oppdragene var få. Nasjonalmuséet har en håndfull av hans malerier, men så vidt jeg vet er ingen av dem utstilt. Men med litt gugling kan man spore opp flere bilder, både i skandinaviske auksjonshus som Bukowskis og Blomquist, foruten andre europeiske.

Han fikk sin første undervisning hos David Arnesen i Christiania (1859), og deretter ved Den Kongelige Tegneskole og J. F. Eckersbergs malerskole i siste halvdel av 1860-tallet, Kunstakademiet i København 1869-70, og i München under Franz von Seitz, Arthur Georg Ramberg og Wilhelm Lindenschmidt i årene 1874-76.

ANNONSE

Oscar Wergeland var aktiv frimurer, og på Frimurerlogens bygning i Oslo, vis-a-vis Stortinget, finner vi et annet av hans verker, Murere i arbeid, i et gavlfelt. Det ble overmalt en gang under okkupasjonen, men er relativt nylig tatt fram igjen.

Foto: Erlend Bjørtvedt, Wikimedia Commons.

ANNONSE