Hovederne på bloggen

“Der er dog ét stort problem med DRs fortælling. Den er skrevet i en selvfølgelig antagelse af, at tro ikke for alvor betyder noget. Kristendommen omtales gennemgående som noget, der slår rod af taktiske årsager, hvad enten det handler om Harald Blåtands dåb eller den senere udbredelse. Helt overvejende ses religion som noget, der styres af de omgivende omstændigheder og ikke udgør sin egen kraft, hvormed vi får blotlagt kilden til en stor del af det vestlige menneskes identitet i dag. Trosbegrebet er nærmest blevet bortopereret fra vore sind, og en tænkning grundet i oplysning, videnskab, teknologien som afgud og forestillingen om, at der intet væsentligt findes, der ikke kan forstås med fornuften, udgør nerven i den stemme, der bærer historien videre”

Sørine Gotfredsen er på lange stræk tilfreds med DRs store fortælling om Danmarks historie, men aner dog også mere end konturerne af den latente konflikt, der lurer i opfattelsen af, hvad der former en nation og i denne forbindelse kristendommens betydning. Her repræsenterer DRs vinkling den kulturrelativistiske ide om tilfældigheder og intellektuelle overvejelser som gennemgående baggrundstæppe for historiens fremdrift, og troens (den kristne) forankring i befolkningen negligeres.

Læs Sørine Gotfredsens indlæg her:

 

http://gotfredsen.blogs.berlingske.dk/2017/04/30/historiefortaelling-uden-tro/

ANNONSE