Kommentar

HuT-demo

Så skete det: For første gang er der udbrudt ballade hos Nye Borgerlige, der ellers har bevæget sig fra succes til succes i det lille års tid partiet har eksisteret. Og for at gøre balladen i Nye Borgerlige fuldkommen er det partiets formand, Pernille Vermund, der er ophavet:

I en facebook opdatering mindedes hun sin barndomsveninde Sherin Khankan og skrev bl.a.:

Men jeg har respekteret dig for dit valg og fra sidelinjen fulgt din indædte kamp for at reformere islam […] Selv om jeg ikke kan se din tro, som du gør det, så håber jeg, at jeg en dag vil se resultatet af dit arbejde – og at de danskere, der vælger at bekende sig til samme tro som du, en dag vil kunne spejle sig i et forbillede rundet af vestlige værdier, frihed og næstekærlighed.

Det rejste en storm blandt mange af de medlemmer og tilhængere af Nye Borgerlige, som i årevis har fulgt og deltaget i islamdebatten, og som har set Nye Borgerliges strammere kurs i udlændingespørgsmål som et tiltrængt alternativ og supplement Dansk Folkeparti. At Pernille Vermund kunne respektere Sherin Khankans valg om at gå fra at være en sekulær pige til blive dybt troende muslim –  og håbe at andre kunne spejle sig i Khankan som forbillede, faldt mange for brystet.

Sherin Khankan har nemlig i mange sammenhæng talt med to tunger i sin – på overfladen – sekulære tilgang til islam: Blandt andet har hun i sin egenskab af formand for Kritiske Muslimer agiteret for en reform af islam, men har samtidig haft tæt tilknytning til Hizb ut-Tharir (som hendes mand er aktiv i), og hendes meget ordrige indlæg i islamdebatten bærer også præg af en sær dobbelttydighed. Især når hun er blevet konfronteret med de mere voldelige og undertrykkende dele af Koranen og sharia, som Khankan aldrig entydigt vil tage afstand fra. Khankan har agiteret for en reform og har argumenteret for indførelsen af en uddannelse i islamisk teologi på Københavns Universitet. Der er dog ikke mange, der har beskæftiget sig med islam, der hverken tror, at en reform af islam er mulig – eller reelt ønsket af Khankan selv, ligesom forslaget om indførelse af en imamuddannelse på Københavns Universitet dybest set er forankret i et ønske om at smugle statsfinansieret islam ind ad bagvejen.

ANNONSE
Sherin Khankan til Hizb ut-Thrir demo

Sherin Khankan til Hizb ut-Tahrir demo

Khankans seneste tiltag: oprettelsen af en kvindemoské med kvindelige imamer, er heller ikke noget, der har fået borgerlige med et skeptisk forhold til islam til at falde bagover af begejstring: en kvindemoské fastholder fortsat det muslimske krav om kønsadskillelse og ikke mindst islams berygtede kvindesyn, bl.a. symboliseret ved, at de kvindelige imamer ikke må forestå fredagsbønnen når de har menstruation.

Sherin Khankan er et dårligt papir, og det er kommet som et chok for mange hos Nye Borgerlige og omegn, at Pernille Vermund kunne skrive så henrevet om sin islamistiske barndomsveninde.

Der er meget, der tyder på, at det også er kommet som et chok for Pernille Vermund, at der har været så mange voldsomme reaktioner på hendes facebook opdatering. Hun var hurtigt ude med en lille video, hvor hun erklærer, at islam skal fylde så lidt som muligt, og senere trak partiet så en streg i sandet og udsendte en præcisering af Nye Borgerliges holdning til islam. Mon ikke også, der er sket en del efterrationalisering og google-søgning på Sherin Khankan?

For Vermunds vedkommende bør sagen tjene som en påmindelse om, at store dele af Nye Borgerliges medlemmer og kommende vælgere ser partiets udlændingepolitik og truslen fra islam som helt afgørende for deres støtte til partiet. At flere medlemmer så reagerer med udmeldelse og trækker deres støtte allerede inden partiet har fået fodfæste virker til gengæld vildt overdrevent og helt ude i hampen. Ikke mindst fordi det er svært at se realistiske alternativer til partiet, for hvor vil folk gå hen – (tilbage) til Dansk Folkeparti?

Hele balladen og reaktionerne på den, er en forsmag på, hvad der vil komme, når Nye Borgerlige lige om lidt bliver opstillingsberettiget og medier og politikere kaster sig over hende. Indtil videre har Vermund stort set kørt partiet egenhændigt i stilling, og det er er en kæmpe bedrift. Nu går partiet ind i en ny fase, og der vil hun få brug for flere, der kan tage fra. Det er udfordringen.

ANNONSE

12 svar til “Balladen i Nye Borgerlige”

 1. Per V. Johansen siger:

  Tilbage til DF? Har nu aldrig forladt det men nysgerrigt fulgt NB på sidelinien. Deres LAinspirerede økonomiske politik og lidt for meget lukket klub blandt de “rigtige” har nu været min personlige bremseklods.
  Pernilles hyldest slog det hele fast med syvtommersøm. Jeg er og bliver DF’er.

 2. Allan Hougaard siger:

  De fleste burde have gennemskuet NB fra start af. Hvis man ønsker at bekæmpe islam så sidder man ikke og hylder en af deres forkæmper offentligt. Stort selvmål af NB.

 3. Petersen siger:

  Nye Borgerlige har det hele i munden. Der er Ingen substans i hverken Pernille Vermund eller partipropgrammet, der er en tro kopi af Dansk Folkepartis argumentation i 90 erne. Hvis vi virkelig skal have et parti der rykker og flytter grænser, skal vi for det første have en stærk, karismtisk leder og denne leder skal gå ind for et totalforbud mod Islam i Danmark, herunder forbud mod enhver form for symbolsk religions dyrkelse, der har forbindelse til Islam. Islam er den største trussel mod verden, siden nazisterne, ja de endog endnu større, fordi deres mål er at udrydde kristendommen. Muslimernes antal er eksloderet de sidste 10 år og det kommer til at gå endnu hurtigere. Om 10-20 år kan det være helt slut med et demokratisk kristent Danmark, hvis ikke bremserne slås i lige nu. Og der skal bremses helt op. Jeg kan kun se denne stærke, karismatiske leder i form af en mand. Kvinder har det med at forvrænge fokus og træffe 2. dimensielle afgørelse, der skader mere end de gavner. Vi behøver bare kigge syd for grænsen. Merkel kigger på Paven, der inviterer syriske migranter på kaffe i Vatikanet, mens Merkel hygger sig i det tyrkiske bad med Erdovan, hvor de forhandler muslimkvoter, milliard støtte og fri visa til alle muslimer. Europa har voldsomme problemer, men problermerne er ikke migranterne alene, men i høj grad politikernes hykleri, snævertsyn og politiske korrekthed. Kun ganske få tager fat om nældens rod menbliver vi mange nok, får vi stoppet den muslimske Invasion i tide…..og det er lige nu…i morgen kan det være for sent…!

 4. Niels Vestergaard Thomsen siger:

  Det er nogle rigtigt gode og konstruktive overvejelser, som Aia Fog opsummerer. Jeg er helt enig i hendes analyse. Det er en vildt overdreven reaktion at vende Nye Borgerlige ryggen på et så tidligt tidspunkt i partiets opbygningsfase. Pernille Vermund har helt sikkert hjertet på rette sted for fædrelandet, og med hendes imponerende gåpåmod, overskud og sympatiske fremtræden i medierne, fortjener hun absolut en chance for at bevise, at Nye Borgerlige er det parti, der kan imødekomme islamkritikernes holdninger og udfylde tomrummet til højre for DF uden at vi kommer til at minde om Danskernes Parti. Men der skal være kant til begge sider, og det er den balancegang, som vi skal finde i den næste fase, hvor andre profiler skal være med til at tegne partiet sammen med formanden. Personligt tror jeg i modsætning til DF ikke på en reformering af islam, og jeg tror ikke, at vi kommer uden om et forbud mod Koranen og tørklæder i det offentlige rum. Vi har hørt nok på symbolsk retorik fra de andre partier. Islam skal undertrykkes i en sådan grad, at de enten opgiver deres tro og lader sig assimilere eller frivilligt søger et andet land, hvor de kan udleve den muslimske kultur. Vi skal føre en nultolerancepolitik overfor Islam i vores samfund. Men derfra og til at tvangsdeportere samtlige indvandrere og flygtninge gennem 40 år sådan som Danskernes Parti foreslår det, er der stadig langt. Det er en forenklet måde ude på overdrevet at løse problemet på. Lad os diskutere løsningerne og den politiske kurs med gensidig respekt. Jeg fornemmer, at vi alle er enige om, at Islams indflydelse og påvirkning på vores samfund skal begrænses mest muligt.

 5. Britta Due Andersen siger:

  Det minder om 70erne på venstrefløjen, hvem har de reneste hænder? hvem svigter idealerne. Man leder efter “håret i suppen” – så sagde Kristian T D noget tåbeligt, og nu er det så PV. I et demokrati må man være voksen og gå på kompromis – vi kan ikke hver have vores eget parti.

 6. Ivan Dybdal siger:

  Det er jo lidt et fejlskud af Pernille Vermund, men måske forståeligt, når det er hendes barndomsveninde?
  Modernisering af islam har nok lange udsigter.
  Islam som jo reelt har været igennem en reformation anført af det islamiske broderskab en genfødsel af de værdier som Muhammed byggede på.
  Den har haft stor tilslutning blandt muslimer. Kvinderne er igen begyndt at gå med slør i lande, hvor de ikke gjorde det før og kampen mod de vantro (‘djævlene’ i Israel, USA, Europa og det øvrige vesten) er intensiveret.
  Vi skal ikke medvirke til udvikle eller modernisere islam i dar ul-harb ‘krigens hus’ dvs blandt os vantro.
  Vi skal begrænse islams indflydelse her til et minimum.
  Hvis de vil modernisere islam, må de gøre det hjemme hos sig selv i Dar al-Islam. dvs deres egne lande, som er underlagt islamiske love.

 7. Ole K. Ersgaard siger:

  Der står mange klar. De distancerer sig klart fra hovedparten af de
  etablerede politikere, der jo blot flyder med strømmen. Ved at stemme på de eksisterende partier får Danmark derfor blot mere af det samme.
  Nye Borgerlige er karakteriseret v/personer, der har udsyn, mod, handlekraft og frem for alt – afsæt i virkelighedens verden. Derfor vil vi komme til at opleve jordskredsvalg II – blot væsentligt mere kraftigt end nr. I, der medførte 60 mandater “til nye partier”!

  Ole K. Ersgaard
  Erhvervsøkonom MDM, PD
  02. september 2016

 8. Henrik Petersen siger:

  Nye borgerlige er IKKE på Danskernes side. De er totalt ligeglade med om det er negre,arabere eller Danskere der bebor den lille plet jord på kloden der hedder Danmark. Nye borgerlige går storkapitalens ærinde og storkapitalens mål er at afskaffe demokratiet og vejen dertil er “multikultur” og “mangfoldighed” , på den måde får man en befolkningssammensætning som magthaverne kan spille ud mod hinanden (del og hersk) og så kan storkapitalen og den øvrige magtelite gøre hvad der passer dem. Det eneste reelle alternativ er Danskernes parti. Dansk samling har mange gode ting på programmet men det absolut nødvendige hvis vi skal overleve som folk, med demokrati og selvbestemmelse, nemlig massive hjemsendelser, vil de ikke. stemdansk.dk