Nyt

Af gruppen som fik bevilget asyl i Holland i 2014, var 90 procent fortsat arbejdsløse to og et halvt år senere, og af de 10 procent som havde job overhovedet, var kun 15 procent heltidsansatte. Det skriver De Telegraaf, som har indhentet oplysningerne hos det hollandske statistikbureau CBS.

For asylanter uden uddannelse er det ikke bare vanskelig at finde arbejde i et fremmed land. Ofte findes der heller ikke noget incitament til at komme i arbejde, for lønnen er knapt nok bedre end de sociale ydelser, kommenterer migrationsforsker og matematiker Jan van de Beek. Han har analyseret tallene for personer med bevilget asyl, som kom til Holland i perioden 1999–2005. 

Ikke desto mindre ser han en vis mulighed for forbedring:

På lang sigt vil antallet af flygtninge i arbejde øges. Om ti år vil det stige til omkring 40 procent, forventer Van de Beek.

Beskæftigelsestallene for 2003 og 2013 fra CBS-rapporten «Sociaaleconomische trends» 2015-13 viser at der er stor forskel på den vestlige og den ikke-vestlige indvandrerbefolkning (allocthonen) hvad angår deltagelse på arbejdsmarkedet. Over et livsløb ser billedet sådan ud for mænd:

ANNONSE

Og sådan for kvinder:

Migrationsforskeren forventer altså med tiden en arbejdsmarkedsdeltagelse blandt flygtninge som er noget lavere, men i samme størrelsesorden som for den ikke-vestlige befolkning generelt, som ifølge tal fra CBS per 18. januar 2018 udgør i underkanten af 13 procent af Hollands befolkning. Men det vil tage ti år. Hvilket slags forhold til det vestlige samfund får asylanterne i løbet af denne første formative periode i Holland? Og hvordan vil det påvirke næste generation?

Kurverne viser et kvalitativt billede som ikke er meget forskellig fra situationen i Norge. For dette oliesmurte lands vedkommende ser tallene ved første øjekast en del bedre ud med en beskæftigelsesandel på 47,4 procent blandt dem med bevilget asyl i aldersspændet 15–66 – dette ifølge NTB. Men andelen er ujævn afhængig af ophav. SSB-tal viser for eksempel at i underkanten af 27 procent af irakere med bevilget asyl er i fuldtidsbeskæftigelse.

 

 

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE