Kunstbilde

frans_hals_-_wedding_portrait_of_isaac_abrahamsz_massa_and_beatrix_van_der_laan
Frans Hals (c.1582-1666)
Olje på lerret, 140 x 166,5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Som kjent var Frans Hals både landsmann av, og samtidig med de noe yngre Rembrandt (1606-1699) og Johannes Vermeer (1632-1675). Disse tre regnes blant de fremste representanter for den nederlandske gullalder innen malerkunsten på 1600-tallet. Frans Hals er særlig kjent for sine portretter, hvor han viser en rask, men sikker hånd, stor psykologisk innlevelsesevne – og, ikke minst, en grunnleggende sympati for sine modeller, uansett alder, kjønn og sosial posisjon.

Modellene er Isaac Abrahamszon Massa (1586–1643) og Beatrix van der Laan (1592–1639), og bildet er malt i forbindelse med deres bryllup ca. 1622.

ANNONSE