Kunstbilde

Théodore Géricault (1791-1824)
Olje på tre, 48,3 x 59,7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Théodore Géricault fikk sin første utdannelse i den klassisistiske stil som var dominerende i de første årene etter revolusjonen i 1789. Men han lærte sannsynligvis mere i perioden 1810-15 da han kunne kopiere malerier av Rubens, Tizian, Velázquez og Rembrandt i Louvre. På denne tiden ble han også kjent med Eugène Delacroix (1798-1863), som blant annet sto modell for noen av figurene i Géricaults kanskje best kjente maleri, Flåten fra Medusa (1818-19)

Géricault fikk dessverre ikke noe langt liv, men hans innflytelse på det senere romantiske maleri, både i Frankrike og det øvrige Europa, var mer enn betydelig.

Hester og katter – både store og små – var motiver Géricault ofte vendte tilbake til i både maleri og grafikk, men han hadde ikke den fulle forståelse for hestens bevegelser, som først ble klarlagt i Eadweard Muybridges (1830-1904) fotografiske studier (1877-78).

Som Metropolitan Museum of Art antyder, kan motivet for dagens bilde være hentet fra Atlasfjellene i Marokko. Malerstilen er fri og ledig, med rask og røff penselføring.

ANNONSE

Læs også

Paris' dom (c.1510-20) -
Hestemarked (1852-55) -
The County Election (1852) -
Fra Nordkapp (c.1840) -
De dødes ø (1886) -
Laokoon (1604-14) -
Danaë och guldregnet (1787) -

Læs også