Nyt

Det stigende antal fremmedkrigere har længe udgjort et stort problem, både for Danmarks sikkerhed og for de i forvejen massive problemer med assimileringen af herboende muslimer.

Derfor vedtog regeringen sidste år en ændring af bl.a. pasloven for – i samspil med andre tiltag – at være med til at forebygge yderligere rekruttering af fremmedkrigere fra Danmark. Ændringen af pasloven har gjort det muligt både at nægte og inddrage statsborgeres pas og at udstede af udrejseforbud.

Udrejseforbuddet giver politiet mulighed for en administrativ inddragelse, hvis myndighederne mener »der er grund til at antage«, at en borger vil rejse ud for at deltage i eksempelvis krigsførelse »hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden«.

Nu har Vestre Landsret så i en kendelse stadfæstet politiets administrative inddragelse af en 19-årig mands pas, som familien mener vil tage til Syrien og kæmpe for IS.

Den 19-årige, som har afghanske rødder, har opført sig truende overfor familien, han er blevet aktiv troende, og har opfordret familien til i højere grad at dyrke religion. Et familiemedlem fortæller politiet, at manden er begyndt at reagere på videoer om tøndebombninger i Syrien, hvor børn er kommet til skade, og han har rost en ven, som er omkommet i kamp i Syrien.

ANNONSE

Disse oplysninger fra familien har Vestre Landsret lagt til grund for afgørelsen, der godkender politiets inddragelse af mandens pas. Dette på trods af den 19-åriges egne udsagn om, at han hverken er radikaliseret eller har til hensigt at tage til Syrien for at slås for IS, og det er “opsigtsvækkende” skriver Politiken.

Hvad der imidlertid synes langt mere opsigtsvækkende er, at muligheden for at inddrage pas og dermed iværksætte et udrejseforbud  meget vel kan vise sig kontraproduktivt i forhold til de hensyn det er sat i verden for at beskytte:

Når man inddrager en radikaliseret muslims pas fordi han eller hun går i tanker om at tage til f.eks. Syrien og kæmpe for IS, forøger man jo netop faren for statens sikkerhed ved at fastholde de radikaliserede elementer i landet, hvor de både kan påvirke andre og øge risikoen for terrorangreb indefra.

Det ville være langt mere effektivt at lade dem rejse ud for aldrig mere at kunne vende tilbage.

Siden den nye bestemmelse i pasloven trådte i kraft 1. marts sidste år er den blevet anvendt 11 gange.

 

 

http://politiken.dk/indland/ECE3454085/opsigtsvaekkende-kendelse-landsretten-vil-ikke-give-19-aarig-hans-pas-tilbage/

http://politiken.dk/indland/ECE3452697/19-aarig-fik-taget-passet-landsret-skal-vurdere-om-familiens-bekymring-var-nok/

ANNONSE

Ét svar til “Udrejseforbud udgør en fare for statens sikkerhed”

  1. David siger:

    Det er lige nøjagtigt det jeg hele tiden har tænkt, rart at nogen sætter ord på det, tak.

    Ideen med at indrage pas for at holde folk her, giver absolut ingen mening. Nej, lad endeligt folk rejse, og så sig Nej Tak når de vil ind igen.