Nyt

10538952-zornig

Lisbeth Zornig og hendes mand har i dag ved Østre Landsret fået skærpet byrettens dom fra 11. marts i år, og er blevet idømt en samlet bøde 50.000 kr. for at have hjulpet en syrisk familie på 6 gennem landet i deres rejse mod Sverige. Retten i Nykøbing Falster havde kun idømt en bøde på 45.000 kr.

Landsretten lagde i det store og hele ægteparrets Zornigs egne forklaringer til grund, og vurderede på den baggrund, at det var helt korrekt, da retten i Nykøbing Falster dømte parret for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1 og 2. Den bestemmelse lyder:

Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den,

1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet,

2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet,

Og det er da heller ikke muligt at komme til anden konklusion, da ægteparret Zornig selv har forklaret, hvordan de i september sidste år samlede den syriske familie op, kørte dem til Zornigs mands hjem, hvor familien blev beværtet med kaffe og kanelsnegle, hvorefter de blev kørt til Kastrup. Her betalte Zornig-parret for familiens togbilletter til Sverige og fik dem sat på det rigtige tog.

ANNONSE

Zornig og hendes mand havde ellers nedlagt påstand om frifindelse, da de handlede “af humanitære grunde”. De havde ganske vist haft deres tvivl om lovligheden af deres handling, for de havde spurgt henholdsvis en politimand og Rigspolitiet om det var i orden at hjælpe familien til Sverige, men havde ikke fået  noget klart svar, hvorfor de var “…blevet enige om, at tvivlen om lovligheden måtte komme de nødstedte til gode.”

Det er bare ikke noget juridisk gangbart argument, for man kan ikke holde sig i undskyldelig uvidenhed om hvad der er strafbart. Derfor lyder Landsrettens konklusion da også temmelig nøgternt:

“Under de anførte omstændigheder findes det tillige bevist, at de tiltalte i hvert fald indså, at det var overvejende sandsynligt, at de tiltalte bistod de seks udlændinge med ulovligt at rejse gennem landet samt ulovligt at opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1 og 2.

De tiltaltes forklaringer, hvorefter de på gerningstidspunktet trods forsøg herpå ikke kunne få oplysning om, hvorvidt de overtrådte loven ved at bistå den syriske familie, kan ikke føre til frifindelse.

Landsretten tiltræder derfor, at de tiltalte er fundet skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.”

Zornig selv er utilfreds med dommen: “Jeg er dybt overrasket og frustreret over, at vi bliver dømt for noget, som man i Aarhus Ret har frikendt to politikere for. Det er simpelthen så urimeligt” udtaler hun til DR.

Men det har Zornig ikke helt ret i. For i sagen fra Aarhus kunne man ikke finde ud af, hvad der egentlig var sket, og hvem det var, de to unge politikere egentlig havde hjulpet, for som det fremgår af Vestre Landsrets dom:

»Der foreligger ikke sådanne oplysninger om de nævnte udlændinges eksistens, identitet og nationalitet, at retten med den fornødne sikkerhed kan fastslå, at begivenheden har fundet sted, og at udlændingene i givet fald ikke har haft et lovligt opholdsgrundlag i Danmark eller ikke har kunnet indrejse i Danmark med opholdstilladelse fra andet Schengenland. Det er således ikke bevist, at de tiltalte forsætligt har bistået to udlændinge,«

Lov er lov og lov skal holdes – også selvom man hedder Lisbeth Zornig og handlede ud fra, hvad man selv mener er de ædleste motiver. Det kan ikke omdefinere, at der slet og ret var tale om menneskesmugling, og det er ulovligt og strafbart. Indtil videre, for Enhedslisten og Alternativet har fremsætte forslag om, at loven ændres, så det ikke længere skal være kriminelt at hjælpe uregistrerede flygtninge gennem landet.

Partierne har fremlagt et lovforslag, der skal omformulere Udlændingeloven, så man kun kan straffes, hvis hjælpen sker for egen økonomisk vinding, forklarer Enhedslistens retsordfører Rune Lund: »Vi ønsker en skelnen mellem, hvornår folk hjælper flygtninge af humanitære grunde, og hvornår de gør det som deciderede menneskesmuglere for at tjene penge«, siger han.

Et temmelig besynderligt forslag der, hvis det bliver gennemført, vil indføre motivforskning som afgørende element i fremtidige straffesager, og tillade ulovlige handlinger – hvis man bare har villet være god….

 

 

http://politiken.dk/indland/ECE3392480/lisbeth-zornig-er-doemt-for-menneskesmugling/

 

ANNONSE

2 svar til “Landsretten skærper Zornigs straf i menneskesmuglersag”

  1. papers__please siger:

    Retssystemet er helt galt !

    Den kriminelle menneskesmugler Lisbeth Zornig burde have fået en fængselsstraf, og ikke bare en bøde, for sin landsskadelige forbrydelse.

  2. Verden_er_gal. siger:

    I retten: “Jeg så at rikmannen hadde sin tunge lommebok i venstre jakkelomme og tok den for å hindre at stakkaren skulle få kjempevondt i ryggen av den skjeve belastningen”.