Kunstbilde

El_Greco_10

El Greco (1541–1614)

Olje på tre, 43 x 52cm, Pinacoteca Nazionale di Bologna

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – (Dominikos Theotokopoulos) som han alltid signerte sine bilder med, ble født på Kreta, som den gang var underlagt Venezia. Til å begynne med malte han i den byzantinske stil. 26 år gammel dro han til Venezia, hvor han ble kjent med de italienske mestre. I 1570 åpnet han eget verksted i Roma. I 1577 reiste han videre til Toledo i Spania, hvor han ble i resten av sitt liv. I hans stil kan man dra kjensel på både byzantinske og venezianske elementer, men han er allikevel en av de mest særpregede kunstnere i alle tider. Man kan muligens betrakte El Greco som en proto-ekspresjonist.

Nattverden er omtalt i Marcus 14, Matthaeus 26 og Lukas 22, men ikke nevnt hos Johannes. Grunnlaget er muligens å finne i apostelen Paulus‘ første brev til korintierne 11, 23-26 (DNB 1930)

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

ANNONSE

Personen med mørke klær og ryggen mot betrakteren er nok Judas Iskariot – forræderen.

Navnet Δομήνικος Θεοτοκόπουλος er en blanding av gresk og latin – det latinske Dominicus betyr av Herren, og Θεοτοκόπουλος er dannet av Θεοτοκός – Guds mor (Jomfru Maria) og suffiksen πουλος – nærmest (mannlig) etterkommer av, men som også kan brukes som et (vennlig) diminutiv.

El Grecos spanske samtidige var den store komponisten Tomás Luis de Victoria (1548-1611).

ANNONSE

Mest læst

De blev til monstre

Manifest i en mørk tid