Cover

Fotogravyr fra Camera Work, Nr 5, 1904

Robert Demachy (1859-1936) var en av de mest fremtredende representanter for den retning innen fotografien som er kjent som piktorialisme. Den hadde sin glanstid rundt forrige århundreskifte.

Svært forenklet sagt søkte piktorialistene å vise at fotografi har like store kunstneriske muligheter som andre teknikker – men paradoksalt nok søkte man å vise dette ved bevisst å tilnætme seg – sogar imitere – de samme teknikker. Dette skjedde – som i dagens bilde – ved en utstrakt bruk av teknikker basert på ikke-sølvprosesser (også kalt edeltrykk) i koiieringen.

Bikromater (kalium eller ammonium) har den egenskap at organiske stoffer, som gummi arabicum, vil herdes (og bli uoppløselige i vann) når de utsettes for lys i kontakt med disse saltene. Utgangsåunktet er et fotografisk negativ, og man bestryker papir med en blanding av en mettet oppløsning av bikromat tilsatt en passende mengde gummi arabicum og et fargestoff,, lar det tørke, og deretter legger negativet over det preparerte papiret og utsetter det for sterkt lys. Der negativet er sterkest svertet vil lyset holdes tilbake, men slippe igjennom ettersom hvor tett negativet ellers er.

Deretter vasker man vekk det som ikke har blitt herdet med vann, og man har et positivt bilde, dannet av herdet gummi arabicum og fargestoffet. Etterpå kan man om ønskelig gjenta prosessen på forskjellige vis, inntil man er fornøyd med resultatet.

ANNONSE

Tidsskriftet Camera Work ble grunnlagt av Alfred Stieglitz , og fikk stor betydning for forståelsen av fotografi som et personlig uttrykk. Preus museum i Horten, Norges nasjonale fotomuseum, har en komplett samling av Camera Work.

ANNONSE

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte