Nyt

Det er ikke helt sivet ind alle steder, men flere og flere begynder at forstå, at den igangværende masseindvandring ikke er et midlertidigt fænomen grundet en tilfældig borgerkrig, men et permanent vilkår Vesten er nødt til at forholde sig til. Senest var det John McDonnell fra Labours venstrefløj, der under Sunday Politics på BBC pointerede, at vi i dette århundrede uundgåeligt ville få åbne grænser.

“‘The movement of peoples across the globe will mean that borders are almost going to become irrelevant by the end of this century, so we should be preparing for that and explain why people move. … In that way in that way we can deal with the reality of the world which means that people aren’t forced to move but there will be movement.’

Pressed on whether he meant totally open borders, he said: ‘I think at the end of this century that’s what will occur. We’re seeing people ignoring borders already as they fly from Syria.'” (Daily Mail, 31. januar 2016)

‘Conflict, poverty and climate change, vil skabe masseindvandring mod Europa, lød det. Det bliver dog næppe klimaforandringer der skaber et verdensrige, og selvom krige og konflikter selvfølgelig altid er parametre, så har historien vist at krige ikke bare fjerner grænser, men skaber nye. Det afgørende her er levevilkårene, det socialister helst vil kalde fattigdom eller global ulighed.

Levevilkår hænger tæt sammen med kultur. Når den danske FN-diplomat Sven Burmester kalder islam for en fejlslagen civilisation, og Afrika og Mellemøsten for underudviklede regioner, så er ræsonnementet, at kulturerne står i vejen for økonomisk udvikling. Fattige får mange børn, og graver således hullet dybere. Liberalister vil sige, at overbefolkning er en myte, men uanset hvad man kalder det, så er det et faktum at der bliver færre europæere, og væsentligt flere afrikanere, og det vi gør nu, vil få afgørende indflydelse på hvordan Europa ser ud om 50 år. Det er ikke en filosofisk diskussion, det handler om det Danmark dine børnebørn skal bo og leve i.

ANNONSE

World Population History har lavet en fantastisk hjemmeside, med en meget pædagogisk video der illustrerer klodens befolkning fra år 0 til til 2050. Befolkningstilvæksten var moderat indtil 1960, hvorefter det hele eksploderede, ikke mindst i Afrika. Coming soon to a town near you.

ANNONSE

9 svar til “Labour-politiker: Grænser bliver mere og mere irrelevante, i løbet af dette århundrede vil de forsvinde”

 1. Peter Pedersen siger:

  ‘Det bliver dog næppe klimaforandringer der skaber verdenskrige’… Kort fortalt var de to verdenskrige et resultat af, at gamle uforløste stridigheder pludselig med industrielle fremskridt kunne løses. Lur mig om vi ikke indenfor 30-50 år får lignenende totalkrige, der har fortsæt i, at energimæssige innovationer gør det muligt for stater såvel som ideologiske fællesskab, at være uafhængige af energi kooperativer som den vi ser i dag.

 2. Ivan Dybdal siger:

  Det er ikke føde, der er problemet ved den voldsomme befolkningstilvækst. Problemet er, at der ikke er produktion og arbejdspladser til at give arbejde til det enorme befolknings overskud, der skabes i de ikke-vestlige lande – bortset fra Kina, som har stoppet befolkningseksplosionen, men hvor befolkningstallet stadig vil vokse i et halvt hundrede år, fordi det tager mange år at bremse en befolkningsvækst.

  Produktion og arbejdspladser skabes i meget stort omfang, især i landene i Asien, hvor globaliseringen af kapitalismen har skabt beskæftigelse til milliarder, som deltager i verdensøkonomiens globale arbejdsdeling. 2-3 mia mennesker har kapitalismen globalt været årsag til ikke skulle leve i total fattigdom.
  Kombinationen af høje fødselstal og reaktionær kultur og religion har imidlertid umuliggjort, at den kapitalistiske økonomi har kunnet afhjælpe fattigdommen i store dele af Afrika og Mellemøsten.

  Det er de høje fødselstal kombineret med reaktionær kultur og religion, der er det grundlæggende problem i disse lande.
  Deres befolkninger må udvikle sig selv og deres samfund for at deres demografiske udvikling kan forbedres med lavere fødselstal og beskæftigelsesmuligheder for de børn de så får.
  Migration til i forvejen højt udviklede samfund vil kun gøre de demografiske og økonomiske problemer værre i disse lande og den vil standse eller give tilbagegang i økonomien og samfundsudviklingen i vesten, fordi en kultur så fremmed for moderne kultur og produktion ikke vil kunne anvendes i de moderne samfund og springet fra reaktionær kultur og religion til det udviklede moderne vestlige samfund vil være for stort. Et sådant spring tager mindst hundrede år og gennemføres bedre som en harmonisk frigørelse i hjemlandene fra den reaktionær kultur og religion og dens religiøse og verdslige tyranner.

  Europa blev ‘koloniseret’ for mange tusind år siden og der er ikke mulighed for genkolonisering af indvandrede mindre udviklede befolkninger.

  Vi i vesten må derfor fortsætte med at flytte de egnede dele af vores produktion ud til disse – som det er og bliver – lavtløns lande, i stedet for at dele af deres befolkninger flytter ind i vores demografisk færdigudviklede samfund, hvor det er lykkedes naturligt at stoppe befolkningstilvæksten.

  • Thorsted siger:

   Der er ikke meget hvis over noget man kan flytte ud til disse lande. Indenfor de næste 20.år vil 50% af alle nuværende jobs være computeriseret eller automatiseret bort. Disse mennesker har ingen ydelser, at tilbyde i verdensøkonomien. Den tidl.chef for det tyske Socialforskningsinstituttet har sagt, at der er en grænse for hvor mange ufaglærte jobs, der kan efterspørges selv ved meget lave lønninger og Tyskland nok har overskredet denne. Der er folk i landet som aldrig kommer i arbejde.

   • Ivan Dybdal siger:

    Der er noget om det, du siger, men økonomien (kapitalismen) vil placere produktion forstået i bred forstand, som alt arbejde – herunder IT og robotisering og betjening af samme – hvor denne produktion er mest konkurrencedygtig dvs hvor den har de laveste omkostninger til samme ydelse.
    Meget af den produktion, der er flyttet ud fra vesten er allerede i dag ikke totalt ufaglært.

    Jeg arbejder selv med virksomheder over det meste af verden og indenfor f.eks medicinsk produktion beskæftiger den udflyttede produktion både læger og ingeniører og mellemteknikere. Et eksempel som jeg kender til er tolkning af røntgenbilleder, som foretages af lægelige specialister i Indonesien og andre lavt-lønslande.
    Indenfor min egen virksomheds område, markedsanalyse og social research, outsources også opgaver til specialister i f.eks Indien og Kina.
    På dagligvareområdet og langvarige forbrugsgoder er rigtig meget produktion af de multinationale virksomheder, jeg kender til, er rigtig meget af produktionen også placeret i lavt-lønslande f.eks elektriske pærer, hvor selv Philips’, Bosch og Osram får deres elpærer produceret på fabrikker i Asien f. eks i Kina. Jeg talte lige med en kontakt i Shanghai, der fortalte om de rige Kinesere, der boede i Shanghai, hvor kineserne fra landdistrikterne kun mod særlig tilladelse måtte komme. De store produktionsanlæg i og udenfor Shanghai var så efterspurgte som arbejdspladser, at de der fik job dér ofte knoklede på fabrik i to år dér og sparede derved op til at kunne betale for at komme på universitetet.
    En af de store kinesiske produktions koncerner (har glemt navnet), har mere en 1.mio ansatte arbejdere hørte jeg.

    Det er selvfølgelig et spørgsmål om den internationale arbejdsdeling og kapitalismen ‘kan følge med’ selv hvis fertiliteten falder så hver kvinde i gennemsnit kun føder én pige – og selv hvis dette skete i morgen vil verdens befolkningstal som bekendt i de næste 50 år øges med mange milliarder.

    Børnebegrænsning vil være nødvendig i de højfertile lande, men efter verden blev afkoloniseret i forrige århundrede er der ikke meget vesten kan gøre for at fremme processen, når disse lande fastholdes i reaktionær kultur og religion og styres med hård hånd af religiøse despoter.

    Det skal gå meget galt før vesten med dens overlegne våbenmagt erobrer og ‘tynder ud’ i disse befolkninger, ligesom jægere i dag i vore skove holder vildtbestandene ned ved kontrolleret nedskydning af forvoksede populationer? Alternativt kunne vesten sprøjte forstøvede flydende langtidsvirkende p-piller ud over byerne i u-landene, som ved insektbekæmpelse? Men det har nok lange udsigter og forhåbentlig finder befolkningseksplosionen en naturlig løsning ved demografisk transition, som vores oldemor lavede den her i vesten. Den kan måske hjælpes på vej af folk som Bill Gates, der bruger noget af sin formue på u-lands befolkningers uddannelse til moderne familie-reproduktion?

    • Thorsted siger:

     Nu tænkte jeg på, at flytte produktionen til Afrika og Mellemøsten. Det er, der jo ingen, der gør. De er lav produktive i de lande de kommer fra.

     • Ivan Dybdal siger:

      De lande kender jeg ikke meget til. Bortset fra at jeg har fjerne slægtninge i Sydafrika, som vist er det mest udviklede land i Afrika? Der er vist mulighed, men den politiske stabilitet er måske knap så god? Dér skal man helst bo i et ‘gated community’?

      En ingeniør jeg kender har arbejdet i Liberia og det var vist OK dengang, men er vist blevet slemt. Eliten dér taler engelsk og mange af dem er efterkommere af udvandrede sorte fra Amerika !:-)
      Jeg kender også en læge, der har tjent gode penge i Saudi-Arabien som chef for et hospital, men han brød sig ikke om kulturen dér, men lønnen efter skat var 3-4 gange højere end i Danmark.

      Mellemøsten og Afrika er såvidt jeg ved nogle af de vanskeligste lande at drive virksomhed i udover olie og diamanter, uran og anden minedrift, som vist heller ikke er nemt. Jan Bonde Nielsen ,som jeg kun kender fra medieomtale, startede jo sin kometkarriere med dyrkning af Chrysantemum – var det i Kenya? I dag tror jeg han er aktiv på olie-og gas virksomheder i nogle tidligere sovjetrepublikker omkring det Kaspiske Hav?
      Jeg har enkelte gange entreret med analysefirmaer i Dubai, hvor nogle vesterlandske online baserede IT-firmaer har slået sig ned.

      Selv er jeg lidt afskrækket af kulturen både dér og i Afrika.
      Jeg tilmeldte mig for en halv snes år siden til et internationalt markedsanalyse seminar i Dubai, men da jeg søgte om det nødvendige visum, så jeg, at man dér skulle skrive under på, at man aldrig havde været i Israel og selvom mange sagde, at det var en formalitet, der ikke blev kontrolleret, droppede jeg seminaret, hvilket kostede mig flere tusinde kroner i hotelafgift, fordi jeg som vanligt havde bestilt hotel i god tid. I parentes har jeg aldrig været i Israel, desværre:-)

      Jeg kan ikke sige, at jeg kan anbefale at flytte (sin) virksomhed til Mellemøsten og Afrika pga den fjendtlige kultur de har – ihvertfald mod os fra vesten. De synes hellere at ville arbejde for kineserne?

     • Thorsted siger:

      Sagen er, at Kina ikke bringer jobs til Afrika. En bekendt fra Algeriet fortalte mig om kineserne, der havde fået kontakt i landet. Det kom med alle arbejdere og der blev ingen lokale ansat til deres lokale projekter. Ikke bare nok med det men ting som supermarkeder, spisesteder mm.kom de også med. Så der var intet til de lokale. Han havde algisrske bekendte med en ingeniør uddannelse, der sagde, at vestlige firmaer ansatte mange lokale men nu var der intet. En bekendt, som er kinesisk gift fortalte mig, at i Afrika kalder man kinesere for “to mands arbejde”. Da, en kineser laver to afrikaneres arbejde. Man kommer ikke udenom, at folk fra Afrika og Mellemøsten nok er udviklingsresistente og deres dårlige økonomiske formåen er hvor de er, – og de bringer denne med til vesten.

     • Ivan Dybdal siger:

      Ja, netop, de “er udviklingsresistente og deres dårlige økonomiske formåen er hvor de er, – og de bringer denne med til vesten”. De bliver bare en ekstra klos om benet udover den enorme klasse ‘arbejdssky elementer’, som vort velfærds samfund har skabt og som de arbejdene skal forsøge af deres løn, hvor de, der arbejder betaler halvdelen af deres løn i skat.
      Nu kommer der så en snart ligeså stor gruppe af indvandre, såkaldte ‘flygtninge’, der skal bruge halvdelen af resten af de arbejdendes løn, så det økonomiske udbyttet ved at arbejde, snart kommer ned på en fjerdedel af bruttolønnen.
      Det vil gøre det endnu svære for vore virksomheder, at klare sig i den globale konkurrence, at løn incitamentet reduceres yderligere. Folk vil i stedet for lege som Alternativet, hvor oplevelse, selvudlevelse og selvpromovering bliver arbejdets mål, hvis man i det hele taget gider.

      • Svar•Del ›

 3. Holger Larson siger:

  Overbefolkningen får millioner af migranter og flygtninge til at rejse EU. Det kan vi bl.a. takke godhedsindustrien for, som har “reddet” Afrikas overbefolkning med godhed. Røde kors, kunne passende giver nogle kæmpestore undskyldninger, for at være medansvarlige for Afrikas fødselsoverskud ved at modarbejde naturens decimering af fødselsoverskudet. Også FN, Læger-uden-grænser, Dansk Flygtningehjælp og de andre 1000 hjælpeorganisationer bør undskylde for deres deltagelse i Afrikas overbefolkning.

  Alle som yder pengebidrag og hjælp til de nævnte organisationer er medskyldige til overbefolkningen. Det føles godt at være venligboer, men det er som at holde varmen ved at tisse i bukserne.