Cover

Mosaikk i Galla Placidas mausoleum, Ravenna.

Galla Placida (388-450) var datter av keiser Theodosius I. Hun var gift med goterkongen Ataulf fra 414 til 415, deretter gift med keiser Constantius III en kort tid i 421. Fra 423 til 437 fungerte hun som regent inntil hennes sønn Valentinian III tiltrådte.

I følge tradisjonen er det rikt utsmykkede mausoléet hennes gravplass – men det hersker en viss usikkerhet rundt det.

Den gode hyrde er kjent fra Johannesevangeliets 10. kapitel – her etter Dansk Bibel 1933:

Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Fårene. Men Lejesvenden, som ikke er Hyrde, hvem Fårene ikke høre til ser Ulven komme og forlader Fårene og flyr, og Ulven røver dem og adspreder dem, fordi han er en Lejesvend og ikke bryder sig om Fårene. Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Fårene. Og jeg har andre Får, som ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg føre, og de skulle høre min Røst; og der skal blive een Hjord, een Hyrde.

ANNONSE

Ét svar til “Den gode Hyrde (c. 450)”

  1. Therion siger:

    J.S. Bach – BWV 649 – Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

    https://www.youtube.com/watch?v=TiYFUUhfN50