Kopierede/fra hoften

Brian Saugberg nævner eksemplet med en 16-årig iransk pige, der blev indfanget, torteret, gruppevoldtaget og derefter myrdet, fordi hun protesterede mod præstestyret. ”Det er dem, som stats- og udenrigsministeren nu mener, at vi skal bøje os for”, skriver han.
Har vi overhovedet noget fortilfælde for disse samvittighedsløse politiske spekulanter, der vil tvinge os til at bukke og skrabe for fremmede herskere, som ikke under deres undersåtter ringeste frihed, demokrati, trosfrihed eller retssikkerhed?
Jeg kan komme på én, nemlig den danske rigshofmester Corfitz Ulfeldt, der efter omfattende bedragerier gik i svensk tjeneste og i flere år arbejdede på at ophidse den svenske regering mod Danmark. Da det i 1657 kom til krig mellem Danmark og Sverige sluttede Ulfeldt sig til den svenske hær og forsynede den svenske konge Karl Gustav med 150.000 rigsdaler, som han formodes at have stjålet fra den danske statskasse. Han døde i 1664 i en båd på Rhinen som ludfattig og forfulgt. Ingen ved, hvor han ligger begravet.
Der er dog visse forskelle på Ulfeldt og Mette Frederiksen og Lars Løkke. De sidste to er ikke gået i svensk tjeneste, men optræder som redskaber for langskæggede barbarer fra Muhamedanien. De har så vidt vides heller ikke taget af kassen, men håber sandsynligvis på, at deres tjenester vil blive belønnet på anden måde.
ANNONSE

Mest læst

Det går skidt i Ukraine