Nyt

De fleste amerikanere er imod, at Kongressen autoriserer yderligere finansiering til at støtte Ukraine i krigen mod Rusland, ifølge en ny CNN-undersøgelse udført af SSRS, samtidig med at der er sket et stemningsskifte blandt amerikanerne i synet på, om USA allerede har gjort nok for at hjælpe Ukraine.

Samlet set siger 55% af de adspurgte, at den amerikanske Kongres ikke bør autorisere yderligere finansiering til at støtte Ukraine, mens 45% siger, at Kongressen bør autorisere sådan finansiering. Desuden siger 51%, at USA allerede har gjort nok for at hjelpe Ukraine, mens 48% mener, at USA bør gøre mere. En måling udført i de tidlige dage af den russiske invasion i slutningen af februar 2022 viste, at 62% følte, at USA burde have gjort mere.

Flertallet synes at mene, at USA har nok med sine egne problemer. Blandt dem, der fortsat går ind for støtte, er det bemærkelsesværdigt, at flertallet ønsker mindre direkte dødelig støtte og i stedet går ind for efterretning og træning.

ANNONSE

Når de bliver spurgt specifikt om, hvilken type bistand USA kan yde til Ukraine, er der bredere opbakning til hjælp med indsamling af efterretninger (63%) og militær træning (53%) end til at levere våben (43%), sammen med meget begrænset støtte til, at amerikanske militærstyrker deltager i kampoperationer (17%).

Et flertal af amerikanerne udtrykker bekymring for, at Ruslands krig i Ukraine vil true USAs nationale sikkerhed (56%), men det er en betydelig nedgang fra februar 2022 (72% var bekymret for trusler mod USAs sikkerhed dengang).

En større bekymring på tværs af partilinjerne i den nye undersøgelse er, at krigen vil fortsætte uden en løsning i lang tid. Næsten 8 ud af 10 er bekymrede for dette, herunder 82% af demokraterne, 75% af uafhængige og 73% af republikanerne.

Der er et større flertal imod at sende mere økonomisk støtte blandt republikanerne end der er flertal for mere støtte blandt demokraterne.

Republikanere siger bredt, at Kongressen ikke bør autorisere ny finansiering (71%) og at USA har gjort nok for at hjælpe Ukraine (59%). Blandt demokraterne siger de fleste det modsatte, hvor 62% er for yderligere finansiering, og 61% siger, at USA bør gøre mere.

Der er også opdeling internt i begge partier langs ideologiske linjer. Når det kommer til at yde yderligere finansiering, er liberale demokrater klart de mest støttende, hvor 74% støtter det, sammenlignet med 51% af moderate eller konservative demokrater. Blandt republikanerne er det omkring tre fjerdedele af konservative, der er imod ny finansiering (76%), sammenlignet med 61% af moderate eller liberale republikanere.

Uafhængige siger for det meste, at USA allerede har gjort nok for at hjælpe Ukraine (56%) og at de er imod yderligere finansiering (55%).

Dette stemningsskifte i undersøgelsen vil sandsynligvis påvirke valgkampen. Trump har lovet at afslutte krigen inden for 24 timer, hvis han bliver valgt. Robert Kennedy Jr. er også imod amerikansk involvering.

Det er de endeløse krige, som amerikanerne reagerer på. Økonomien er ikke god, underskuddene vokser, og USA bliver en gældsnation.

ANNONSE