Nyt

Document har tidligere skrevet flere artikler om den svenske lærer Selma Gamaleldin, som nægtede at bruge udtrykket «hen» om en såkaldt ikke-binær elev. Det førte til, at hun måtte forlade sin stilling, og den studerende fik 150.000 SEK i erstatning. Nu får hun en advarsel fra Skoletilsynet.

En elev på Solvikskolan i Järna syd for Stockholm ville sammen med sine forældre slå et slag for såkaldt ikke-binær kønsidentifikation, hvor man tager afstand fra begge biologiske køn og adopterer en kønsløs eller en “kønsvæske” selv- opfattelse. Samtidig krævede eleven, at alle i skolen skulle deltage i rollespillet, blandt andet ved at henvende sig til eleven med pronomenet “høne”.

Men læreren Selma nægtede, og det fik konsekvenser. Hun mistede sit job og eleven fik 150.000 SEK i erstatning.

Sverige: Læreren nektet å si «hen» – eleven får 150.000 i erstatning

Alligevel kan hun ikke stå alene. Nu risikerer hun en advarsel fra Lärarnas ansvarsnämnd efter anmodning fra Skoletilsynet, skriver Vi lärare.

I beslutet står att ”det faktum att läraren vägrat att omnämna en specifik elev med hens pronomen under en dryg termins tid, innebär att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning”.

Beslutningen er baseret på uddannelsesloven, som siger, at «uddannelsen skal respektere grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske værdier, at alle, der arbejder inden for uddannelsen, skal fremme menneskerettighederne og forebygge krænkende behandling».

ANNONSE

Læreren har ifølge Skoletilsynet overtrådt princippet om respekt for «grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske værdier». Derudover skal alle lærere «modvirke krænkende behandling».

Lärarens juridiska ombud menar att religionsfriheten väger tungt, samt att det saknas skäl för Skolinspektionen att dra ärendet till ansvarsnämnden.

I sin skrivelse till Skolinspektionen menar ombudet att läraren inte varit oskicklig, brottslig eller är olämplig – eller att lärarens beteende strider mot skollagen eller läroplanerna.

Nu er det op til Lärarnas ansvarsnämnd at afgøre, om lærerens opførsel var så upassende, at der er grund til en advarsel.

Købe hos Tales:: Frem for alt frihed festskrift til Lars Hedegaard

20130206_081741 

ANNONSE