Nyt

For en kortere straff: Vent på din tur.

Det var ikke gruppevoldtægt da to mænd voldtog en kvinde udenfor Gøteborg i marts i fjor. Dette mener den svenske Lagmannsretten som vælger sænke straffen og erstatningsbeløbet. Ifølge Lagmannsretten i Sverige så regnes det ikke som gruppevoldtægt hvis voldtægtsmændene voldtager i tur og orden!

– En jättedålig hovrättsdom, säger rättsexpert Sven-Erik Alhem till Brottscentralen.

En 30 år gammel mand blev i fjor dømt for grov voldtægt. Manden hadde, sammen med en anden uidentificeret ven, mødt kvinden på Hard Rock café. Kvinden som var ruspåvirket fulgte med de to mændene og blev voldtaget af begge på en rasteplads syd for Gøteborg. Manden blev i Tingretten idømt fire og et halvt års fængsel og 180.000 kroner i erstatning til kvinden. Sagen blev anket til Lagmannsretten som nu har valgt at reducere straffen.

Som motivering anger man att männen inte haft sex med kvinnan samtidigt, utan att det skedde i tur och ordning.

I domslutet skriver hovrätten:

 ”Målsäganden uppfattade det som att X då var ensam med henne och att den andre mannen hade lämnat bilen. Den andre mannen deltog alltså just då inte i övergreppet. Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden.”

Reduktionen blev til en fængselsstraf på tre og et halvt år, og erstatningsbeløbet sat til 150.000 kroner.

Dommen får hard kritik av retsekspert Sven-Erik Alhem:

– Det är fruktansvärt att läsa att man har en lindrigare syn på det i och med att det var en i taget som utförde övergreppen, säger han till Aftonbladets tv-program Brottscentralen.

Han säger att det är vansinnigt att brottet inte klassas som grovt när de båda männen agerar tillsammans under delar av händelseförloppet samt ha ”flyttat kroppen”.

– Det är en jättekränkning. Jag skulle ha dömt för grovt brott.

Aftonbladet

ANNONSE