Nyt

I Sverige er skolen blevet en arena for aggression og vold, selv i de lavere klasser. Både lærere og elever er berørt, og et stort antal lærere vil forlade erhvervet. Studerende sammenligner det med “at være hjemme i Syrien.”

Mange mener, at udviklingen i Sverige går i den forkerte retning, hvilket også afspejles i skolerne. Samnytt nævner en rapport fra den svenske lærerforening, som beskriver meget alvorlige forhold. Rapporten har fået det sigende navn Hold kæft kælling/ Håll käften kärring:

På tisdagen släppte Lärarförbundet rapporten Håll käften kärring. I denna framgår att hot och våld är ett vanligt inslag i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-6.

De fremlagte tal er opsigtsvækkende:

Utöver att varannan lärare har utsatts för fysiskt våld av elever, sju av tio i situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt, har även var fjärde lärare varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.

På baggrund af en sådan situation er der mange lærere, der har forladt eller overvejer at forlade:

På grund av den utsatta situationen har var femte lärare funderat på att lämna yrket helt. Vid sidan om fysiska skador förekommer även sömnsvårigheter, oro och ångest.

Nu ønsker den svenske lærerforening en række foranstaltninger, såsom at reducere antallet af klasser og opgradere lokalerne. Ikke alle vil umiddelbart være enige om, at dette er nok til at løse de problemer, vi taler om.

ANNONSE

Samnytt har også ved flere tidligere lejligheder set på forholdene i svenske skoler.

I artiklen Vold og trusler i skolen – situationen værre end statistikken viser, fortælles det om en hverdag, hvor lærerne skal gå med overfaldsalarmer, og hvor der er udviklet separate apps, hvor lærere kan tilkalde hjælp fra kolleger, når de er udsat for trusler og vold:

Utöver överfallslarm har man på vissa skolor även använt sig av en app för att kunna tillkalla kollegor om en våldsam situation uppstår.

– I de bästa världar ska det inte behöva vara så. Det har varit en riktigt tuff period för personal och elever men nu hoppas jag att vi ska kunna vända det här, säger Elsemarie Hallqvist, rektor på Nytorpsskolan i Hammarkullen till Dagens Nyheter.

Den voldelige udvikling finder sted på tværs af hele skolesystemet, ikke kun i de såkaldte sårbare områder. Men nogle områder er værre end andre. Samnytt adresserede dette for noget tid siden og henviste til Göteborgs-Posten:

Göteborgs-Posten har granskat brottsligheten bland elever i Göteborgs grundskolor med fokus på brottstyperna våld och hot.

Förra året gjordes i snitt en polisanmälning per skoldag gällande allvarliga brott i skolan och en fördubbling av anmälningarna till Arbetsmiljöverket har skett bara de senaste fem åren.

Brotten är inte jämnt fördelade, skolor i ”utsatta” och invandrardominerade områden sticker ut markant både vad gäller antal brott och hur grova brotten är.

En elev sammenligner forholdene på skolen med Syrien:

”Som att vara tillbaka i Syrien”, beskriver en elev skolmiljön. För hans egen del har det tagit sig uttryck i att han blev knivhuggen under ett storbråk på skolan. Knivar är dock inte de grövsta vapen som elever tar med sig till skolan, även skjutvapen förekommer.

ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf