Kopierede/fra hoften

Efter den vellykkede bortskaffelse af Store Bededag pønser Mette Frederiksen på næste skridt i sine bestræbelser på at modernisere kristendommen. Det forlyder i den forbindelse, at julen og påsken snart skal fjernes ved kongelig resolution.
Begrundelsen er, at jomfrufødsler bevisligt ikke kan lade sig gøre, og at Jesu opstandelse fra de døde er noget vrøvl, der kun tjener til at skabe splittelse i befolkningen.
Regeringens kristendomsforbedrere ser også frem til den besparelse, der fremkommer ved, at der ikke længere skal holdes jule- og påskegudstjenester.
Provenuet skal gå til krigen i Ukraine, og hvis den slutter, vil der givetvis være andre krige, man kan investere i.
Der må dog fortsat holdes jul og påske på Færøerne og i Grønland, hvis befolkninger ikke er så moderne som den i Syddanmark.

 

ANNONSE