Kopierede/fra hoften

Rapporten om Lars Vilks’ død er på 700 sider, og politiet mener den er tilfredsstillende og et endeligt svar på, hvad der skete. Man kan vel acceptere et til tre ubesvarede spørgsmål af en vis tyngde, men når der i al fald er hele otte, er det utilfredsstillende og egnet til, at teorier om sagen vil leve videre i lang tid, måske altid. Endnu et uforløst svensk traume. Som Palme, som DC 3′ eren var  mange år, som delvis mordet på Anna Lindh er.

Det er usundt for en nation, og det er ‘för jävligt’ for alle, der betragtede sig som hans venner. Hele historien er simpelthen for fantastisk, og det vil gå som med Warren rapporten (Kennedy) og den officielle 9-11 rapport: Ingen indsat person tror på den.

Tekniska fel på fordonet?

Enligt den tekniska undersökningen ska fordonet som Vilks och hans polisiära livvakter färdades i ha varit behäftat med allvarliga fel som bidrog till kraschen. Detta trots att dessa specialfordon är underställda en omfattande kontroll långt utöver den årliga kontrollbesiktning som görs för vanliga fordon.

 

Inga onormala väder- eller väglagsförhållanden

Utredningen har också konstaterat att inga väder- eller väglagsförhållanden utöver det normala rådde på platsen vid tidpunkten för händelsen som bör kunna ha bidragit till att man förlorade kontrollen över bilen.

”Skakade till” precis innan händelsen

Vidare har vittnen berättat att de såg fordonet med Vilks ”skakade till” precis innan dödskraschen och hur rök vällde ut ur fordonet. Detta är något som utredarna inte har kunnat förklara.

Andra vittnen säger sig ha sett något liggande på vägbanan som fordonet med Vilks ska ha kört på och som lett till att föraren förlorade kontrollen. Om så var fallet och vad detta föremål i så fall var – en tappad del från en lastbil eller något som placerats ut avsiktligt – har utredarna inte heller kunnat fastställa.

Ovanligt att fordon exploderar

Det explosionsliknande eldhav som följde på kraschen och som resulterade i att Vilks och de båda livvakterna snabbt brändes till döds är också svårförklarad. Det är mycket ovanligt att bilar fattar eld på det sättet även vid mycket svåra krockar och olyckor.

Omotiverat hög hastighet

En annan fråga som förbryllat utredarna är varför fordonet drogs upp i en så extremt hög hastighet innan dödskraschen. Det ska ha rört sig om 170-18 km/tim. Det fanns inga kända omständigheter som förklarar denna höga hastighet, att man exempelvis skulle behöva komma undan något akut hot eller liknande.

Avfyrad kula hittades i bilen

En annan mystisk omständighet som inte fått någon förklaring är att man vid den tekniska undersökningen hittade en avfyrad kula kaliber nio millimeter i fordonet. En hypotes för att ändå avskriva händelsen som en olycka är att någon av livvakterna ska ha plockat upp och sparat den i samband med en tidigare skjutövning.

Tvingades byta bil strax innan

Det har också ifrågasatts varför Vilks strax före händelsen tvingades byta från ett fordon till ett annat. Om han suttit kvar i den ursprungliga bilen som vid tillfället befann sig en kilometer bakom dödsfordonet hade han kanske levt idag. Polisen hävdar dock att det var ett sedvanligt taktiskt beslut att flytta på Vilks på det aktuella sättet. Se det hele Frågor obesvarade om Vilks våldsamma död

ANNONSE