Kommentar

WHO fejrer 75 år i Genève 22.-28. maj og vil benytte lejligheden til at vedtage forslag fra Biden-regimet, som overfører myndighed over sundhedsvaretagelsen fra suveræne stater til WHO. WHO kan indføre pandemikontrol i enhver medlemsstat efter eget skøn. Med et pennestrøg har Biden annulleret amerikansk uafhængighed og overladt den til WHO, Big Pharma og Kina.

Der har været meget fokus på World Economic Forum og den mildest talt latterlige Klaus Schwab. Men Biden-regimet har selv taget initiativ til at give WHO kontrol over det amerikanske folks sundhed. At denne plan ikke har fået den store opmærksomhed siger alt.

I januar indsendte Loyce Pace, Biden-administrationens delegerede til WHO, ændringer til 13 artikler i de internationale sundhedsregulativer the International Health Regulations.. Biden-regimets forslag er planlagt til afstemning ved den 75. WHO-forsamling, der afholdes i Palais des Nations i Genève den 22.-28. maj.

ANNONSE

Disse sundhedsforordninger blev vedtaget af alle medlemsstater i 2005. De giver WHO ret til at erklære global pandemi. Men Biden-regimet vil gå meget længere. De vil underlægge nationalstaterne diktater fra WHO.

De nuværende bestemmelser giver nationalstaterne mulighed for at beholde det afgørende ord. Det er op til dem, om der skal erklæres en pandemi på deres landområde.

Hvis Biden-regimets forslag bliver vedtaget i slutningen af ​​maj, er det slut med selvbestemmelsen.

Biden-regimets nye ændringer vil give WHO’s generaldirektør kontrol over erklæringen om nødsituation for folkesundheden i et medlemsland – selv mod indsigelser fra det pågældende medlemsland.

Også regionale direktører for WHO kan erklære pandemi.

Men det bliver værre endnu: WHO behøver ikke afsløre grundlaget for beslutningen. Kilderne kan være hemmelige.

Foruroligende nok ville WHO i henhold til artikel 9 være i stand til at stole på kilder til information, der fører til en erklæring om en nødsituation for folkesundheden, mens man “opretholdeler kildens anonymitet.”

Som World Council for Health (WCH) (WCH) påpeger, kunne disse kilder “inkludere Big Pharma, WHO-sponsorer såsom Gates Foundation og Gates-stiftede og finansierede GAVI Alliance, såvel som andre, der søger at monopolisere magten.” For ikke at tale om China.

I virkeligheden vil WHO få magt til at alle tilsidesætte verdens stater.

En civilretlig gruppe, World Council for Health, skriver, at WHO’s generaldirektør vil blive sundhedsdiktator for en hel verden.

I henhold til artikel 12, når WHO modtager hemmelige oplysninger om en påstået trussel mod folkesundheden i et medlemsland, behøver generaldirektøren [ikke] rådføre sig med WHO’s nødudvalg og medlemsstaten. Han/hun kan ensidigt erklære en potentiel eller faktisk nødsituation for folkesundheden af international interesse. Generaldirektørens myndighed erstatter national suveræn myndighed. Dette kan senere bruges til at håndhæve sanktioner mod nationer.

Nationalstaten er under pres fra Bruxelles og den grønne omstilling. Pandemien bliver nu brugt til at underminere den demokratiske kontrol over sundhedssystemet. Dette sker uden offentlig debat. Hvor er lægerne?

Hvis ændringerne vedtages af Kongressen i maj, har medlemsstaterne seks måneder til at fremsætte indsigelser. Hvis de ikke protesterer, vil de være bundet af de nye regler.

Hvordan vil Danmark stemme?

Dette sundhedsdiktatur indføres hen over hovedet på en intetanende befolkning. Det sker efter, at pandemiregimet lige er forbi, og før befolkningen har kunnet opsummere erfaringerne. I USA skal demokraterne betale for lock-downs, mundbind og tvangsvaccinationer ved valget til november. Hvis ikke Biden kommer vælgerne i forkøbet. Hvis han får vedtaget de nye regler, kan der vedtages nye pandemiregler, der fortsat tillader brugen af ​​brevstemmer og ubevogtede stemmeurner. Så kan svindlen fra 2020 gentages.

“Simpelt sagt, i tilfælde af en ‘pandemi’, vil WHO’s forfatning erstatte ethvert lands forfatning,” advarer WCH’s Dr. Tess Lawrie on her Substack.. “Uanset om dit lands valgte regering ville være enig eller ej, kunne WHO indføre lock-downs, testkrav, håndhæve medicinske indgreb, diktere al offentlig sundhedspraksis og meget mere.”

Det er en frækhed og arrogance overfor reglerne, der tager pusten fra en.

For det første var WHO Kinas lydige tjener efter udbruddet af pandemien. De har dækket over Kinas skyld og samarbejdet med Fauci og USA.

Man fornemmer Kina, Bob Gates og Fauci bag forslagene sammen med Big Pharma. Pandemien var bare et giga-eksperiment. Nu er man klar til at institutionalisere en modus operandi, en måde at handle på, der tager sundhedssystemet ud af hænderne på valgte politikere.

Al magt til bureaukraterne! Læs: Kinas kommunistiske bureaukrati, Fauci & Co og deres venner i Big Pharma.

Tess Lawrie deltog i en videokonference med WHO-personale. Der fandt hun ud af, hvilke planer de arbejder på:

* At opfordre til “menneskelig sikkerhed-centrerede” ikke kun “sundhedssikkerhedscentrerede” politikker. Tilsyneladende ønsker de ikke kun at kontrollere din krop, men alle aspekter af dit liv.

* Hurtig godkendelse af nøddiagnostik – og ensartet regulatorisk registrering for diagnostik. Med andre ord mere kontrol.

* Lige adgang til vacciner og “en mekanisme til at holde krænkere ansvarlige.” Så hvis en nation konkluderer, at en vaccine er usikker, ville WHO have beføjelsen til at tilsidesætte det og under alle omstændigheder alligevel vaccinere deres befolkning.

*En absurd tidslinje på 100 dages vaccineudvikling. De fleste lægemidler tager et årti at blive testet tilstrækkeligt og erklæret sikre. COVID-vacciner har skadet mere end 3,5 millioner mennesker, der er katalogiseret i WHO’s egen database – og det kan meget vel være et konservativt tal.

At reglerne har til formål at kontrollere ikke kun sundheden, men hele menneskets eksistens, kan betyde, at man også vil tage magten over livet på internettet. Det spiller så stor en rolle i menneskets liv, at det naturligvis skal reguleres for deres eget bedste.

Dr. Robert Malone siger, at disse planer er en bevidst krænkelse af den amerikanske forfatning. Biden bør stilles for en Rigsret:

“Det er svært at tro, at USA’s præsident og hans administration bevidst underminerer forfatningen, men det er, hvad det er,” sagde Dr. Malone. »For mig at se, udgør dette et brud på hans embeds-ed om at forsvare forfatningen. Så vidt jeg kan se, er dette en strafbar lovovertrædelse.”

Men hvad med Norge? Erna Solberg har trukket Norge dybt ind i vaccinealliancen GAVI sammen med Bill Gates. Erna er dybt involveret i denne proces.

Skiftende Regeringer og Stortinget har fastlagt princippet om, at norsk lov er underordnet de internationale aftaler, vi påtager os. Når WHO-reglerne er på plads, vil vi være underlagt WHO.

Det vil blive præsenteret som en stor sejr.

How the World Health Organization Wants to Control Public Health—And Your Life

ANNONSE