Kunstbilde

Bruno Liljefors (1860-1939)
Olje på lerret, 54,5 x 71 cm, privateie.

Sist registrert ved Stockholms Auktionsverk den 8. desember 2010, der tilslaget falt ved SEK 170 000, betydelig lavere en anslått SEK 300-400 000.

Den avbildede fugl, som i Sverige kalles taltrast, heter i Danmark sangdrossel og i Norge måltrost Det vitenskapelige navn er Turdus philomelos. Artsnavnet har den fått etter det greske sagnet om Filomili, som ble forvandlet til en sangfugl (visstnok en nattergal, og ikke en trost). Den egentlige betydning skal være venn av epler, men hos Ovid, som nevner henne i sine Metamorfoser, er navnet forstått som Venn av melos (nærmest melodi).

Det anbefales å klikke på bildet for å se hvor små virkemidler Liljefors har brukt for å oppnå et storartet resultat.

ANNONSE