Kopierede/fra hoften

Det er ikke bare Leos Legeland, som har været udsat for en shitstorm, en mere dansk af slagsen ramte også Randers Regnskov. Danskernes pludselige sympati for ukrainske flygtninge er en torn i øjet på venstrefløjen, der efter at have kaldt danskere for fremmedhadere, nu må ty til en blød mellemvare: Danskerne diskriminerer. Ingen spørger hvorfor danskerne diskriminerer, og man skal ikke spørge, hvis ikke man vil høre svaret.

Den intellektuelle udgave af muhammedansk offerklynk kan læses i Politiken, hvor Iran Khawaja og Naderah Parwani fra Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination (PND) kaster om sig med fine ord. Debatten på Facebook post-Ukraine, og kronikken herunder viser isoleret set, hvorfor integration af muslimer er en dødfødt ide. Fra Politiken – Særlove er psykisk nedbrydende for andre flygtninge.

“Krig og kriser kan bringe det bedste, men også det værste frem i mennesket. Lige for tiden ser vi på den ene side en stor vilje til at hjælpe og støtte flygtninge fra Ukraine, som er ofre for en uretfærdig krig og invasion. …

Forskelsbehandlingen kan for mange flygtninge føles som en form for politisk forfølgelse og mistænkeliggørelse og dermed vække tidligere traumer og oplevelser med at være forfulgt. I den psykologiske forskningslitteratur knyttes dette til risikoen for retraumatisering og racialiserede traumer, som betegner traumer, der er forbundet med, at bestemte befolkningsgrupper kollektivt undertrykkes gennem politisk og strukturel forskelsbehandling. Særlove for bestemte slags flygtninge er et eksempel herpå.

Forskelsbehandlingen kan opleves som en stressbelastning… I gruppen af ikkeukrainske flygtninge, som følger med i nyhederne og er vidner til den omfattende og synlige forskelsbehandling, har det indvirkning på deres mentale og sociale helbred i form af oplevet retraumatisering, afmagt, depression og angst.

Minoritetsstress dækker over de særlige stressbelastninger, som minoritetspersoner oplever som følge af at være positioneret som minoritet i et samfund. … Disse stressorer kan uden tvivl siges at være på fuldt blus for tiden med krigen i Ukraine, nye flygtningestrømme, den tydelige racialiserede forskelsbehandling både ved de europæiske grænser, men også inden for Danmarks grænser med særlove, der på exceptionel vis skal gøre det muligt for ukrainere hurtigt at blive en del af samfundet.”

“Jeg har aldrig været i Randers, for så at sige regnskoven. Og tænker aldrig jeg og min omgangskreds kommer til det. Magen til racitiske folk og magen til forskelsbehandling på baggrund af religion og hudfarve.” (Marco Mirvah, 5. marts 2022)

“Marco Mirvah det er jo Randers, mine døtre hader at komme til Randers, de synes det er en by fuld af racister.” (Teddi Elias Tårnborg, 5. marts 2022)

 

ANNONSE