Kunstbilde

Johannes Lauritsen Skraastad (1648-1700)

Foto: Tom Bjørnstad, Wikimedia Commons

Om Norderhov kirke, dens historie og inventar kan vi lese her.

Altertavlen skal være utført i 1682 av treskjærer Johannes Larsen Skraastad. Det er ikke utenkelig at han også utførte malerarbeidet.

I de sentrale bildefeltene vises, fra nederst og oppover, Jesus i Getsemane, Korsfestelsen. Oppstandelsen og Himmelfarten. Øverst står en figur av Jesus som Salvator Mundi (Verdens frelser), og ellers finner vi figurer av både apostler, andre bibelske personer, og dessuten den hellige Laurentius. Det er pekt på at denne helgenen er sjelden fremstilt i norsk kirkekunst, og at det er ganske spesielt i en etter-reformatorisk altertavle.

ANNONSE

Mest læst