Kommentar

“Den franske præsident slider på nerverne hos den franske befolkning og bruger chok strategi”  er overskriften på en artikel i Reseau international.net som en af de mange artikler i forbindelse med lørdagens demonstrationer i Frankrig mod Macrons tvungne corona vaccination af den franske befolkning. Det har da også skabt et glødende raseri i Frankrig med demonstrationer, hvor befolkningen nu opfordres af Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) til at søge sammen i lokale protestgrupper med henvisningn til paragraffer i fransk lovgivning, som omhandler forskelsbehandling af borgere.

LNPLV, som blev etableret i 1954 til forsvar for borgernes frie valg til vaccination, rejser skarp kritik af Emmanuel Macrons metoder, som han præsenterede den 12. juli foran 2 mio. franskmænd. Imidlertid synes der med henvisning til fransk lov ikke at være handlet på et juridisk plan, og LNPLV advarer nu befolkningen mod at lade sig manipulere ifølge communiqué af 16. juli 2021.

Præsidenten hav vist nærmest traumatiseret landet med sit krav om vaccination af alle. Det er derfor forståeligt, at  også den franske befolkning som alle andre er udmattede af restriktioner. Men nu strammes skruen altså i Frankrig med Macrons tvangsvaccinationer, som befolkningen siges at opleve som at få en hammer i hovedet. Med budskabet følger nemlig et stop for deltagelse i det normale samfundsliv for ikke vaccinerede (strammere end i Danmark). Nogle vrede borgere sammenligner dette indgreb i deres frihed med jødernes forhold under Hitler, og de truer med at sy gule stjerner på tøjet. I frustration har mere end 1 million franskmænd nu givet modvilligt efter for presset inden for de seneste 24 timer, hvilket viser hvor stort et kollektivt chok der er tale om.  Et ekstra pres er selvfølgelig visheden om, at vaccinerne endnu er på forsøgsniveau.

ANNONSE

Nu anklages Macron for at have øvet sanitær terrorisme mod befolkningen, hvorfor der har været demonstrationer på gaderne siden bekendtgørelsen om tvang, og ovennævnte LNPLV opfordrer folk til at undlade at give efter.  Er det en sidste magtdemonstration før hans sorti som mange håber på? Hvorom alt er melder LNPLV om mange nye døde af vaccinerne og endnu flere med alvorlige bivirkninger. 

LNPLV opfordrer nu folk til at finde sammen i lokale grupper og at rette personlige henvendelser til lokalpolitikere, hvor de skal gøre opmærksom på en række forhold, hvoraf nogle få skal nævnes her: 

De obligatoriske injektioner med genetisk materiale befinder sig endnu på forsøgsniveau og har ikke bevist nogen virkning mod corona.  

Ingen lovgivning påbyder diskrimination af ikke vaccinerede (heller ikke krav om corona pas), der ifølge LNPLV kræver frivillighed. Hvis denne ret til selvbestemmelse krænkes, er det et indgreb i  den enkeltes fysiske integritet og disrespekt for privatlivet.

Friholdelse for ansvar for laboratorierne er ulovlig.  

Der vil være livsforsikringer, som ikke dækker ifm. deltagelse i kliniske forsøg. Kort og godt skal der være personligt samtykke hele vejen.

Dertil kommer så, at præsidentens projekt er tvivlsomt, når det er kendt, at der findes adskillige propylaktiske behandlinger, som har vist sig effektive i behandlingen af   covid-19, og som bruges i udlandet. Så hvorfor hører vi ikke om disse præparater? 

Det koger af vrede i Frankrig, og som dansker fatter jeg heller ikke, hvorfor vaccination med disse usikre vacciner absolut skal anvendes så massivt, når der findes præparater, som har vist sig effektive, men som det er blevet lægerne i Frankrig forbudt at udskrive.  Jeg har spurgt en læge i Danmark helt privat, om det samme forbud gælder her hos os, men det vidste han ikke med sikkerhed. Jamen er der det samme forbud her??

Der er grund til at stoppe op og diskutere disse ting, for corona passet udgør en uacceptabel diskrimination – og det gælder overalt. Ideen om tvangsvaccination er en dødsensfarlig vej at slå ind på, alene fordi det er på forsøgsbasis, men det er også et problem, at  mainstream mediernes blåøjede medløberi forhindrer dem i at sætte spørgsmål ved systemet. Og så skal det i øvrigt tilføjes, at både WHO  og Europarådet fraråder corona pas, ja selv Biden i USA kunne ikke drømme om at påtvinge folk corona pas, og i Texas og Florida er krav om corona pas forbudt.

Emmmanuel Macron er tilsyneladende raget godt og grundigt uklar med den franske befolkning pga sin enerådige arrogance, og mange ser ham som en tyran. Måtte han ikke blive til inspiration for andre europæiske lande  – ej heller under vore hjemlige himmelstrøg med en politisk “elite”, der er skræmmende uvidende. Her sætter man sig nemlig ikke gerne ind i tingene, selv om enhver har adgang til at søge viden.

 

https://www.infovaccin.fr/home.html

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018877783/2021-06-04/

https://animap.fr/

 

af Bitten-Kirsti Nielsen

ANNONSE