Kommentar

https://ripostelaiq

I går lørdag gik bølgerne igen højt i Frankrig, for befolkningen er i kog med protester mod de såkaldte corona vaccinationer og krav om coronapas. Denne lørdag var der 20% flere på gaderne i protest i hele Frankrig end den foregående lørdag, og flere fotos viser de menneskefyldte gader.

Her følger oversættelse af to åbne breve til præsident Macron og diverse politikere fra oberst Jacques Amot, dateret den 31. juli 2021.

“Mine Herrer. Jeg vil ikke hilse Dem, for en militærperson hilser ikke på kriminelle.

Dette er en krigserklæring fra Macron til den franske befolkning afgivet den 12. juli, d.å. og som har fremprovokeret denne reaktion.

Krigserklæringen består i den vaccinationspligt, som magthaverne har løjet  om for befolkningen.

Følgelig modsætter jeg mig på det kraftigste denne injection både hvad angår mig selv, men også mine nærmeste, da stoffet er på forsøgsbasis, og hvis ukendte og måske farlige bivirkninger på kort eller længere sigt ingen kan garantere folk imod. Der er konstateret både dødsfald og alvorlige bivirkninger, som helt er blevet undervurderet.

Man bør gøre sig klart, at ideen om en tvangsvaccination allerede blev udklækket i begyndelsen af 2020, hvorefter myndighederne pålagde de praktiserende læger at undlade at sætte ind mod sygdommen med de præparater som fandtes, hvorved den vaccination kunne undgås, som man blindt tog i anvendelse. Ved at  nægte lægerne at behandle deres patienter med egnede præparater førte det til dødsfald og overbelægning på hospitalerne, økonomisk sammenbrud og dets eftervirkninger”. 

ANNONSE

Colonel Jacques Amiot, Besançon le 28 juillet 2021

——————-

Derefter følger oberstens brev til følgende ministre.

“Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Minister

Monsieur le Ministre de la santé (Sundhedsminister)

Uanset hvad det måtte koste mig, tøver jeg ikke med at bekræfte, at jeg betragter Dem som kriminell, og jeg føjer til denne anklage alle dem som støtter Dem i dette dystre projekt. Det indbefatter også andre politikere og journalister (jeg generaliserer ikke).

De begik Deres første kriminelle handling i begyndelsen af 2020, da De ved dekret fratog de praktiserende læger muligheden for at behandle patienterne under falske påskud. Siden har De tusindevis af døde på Deres samvittighed, for mange af disse mennesker kunne være reddet. Jeg vil udfordre Dem ved at bevise det modsatte, for overalt i verden har visse præparater vist sig effektive. Lige fra begyndelsen af 2020 har man haft kendskab til Chloroquine, som har været brugt i stort omfang i mere end 70 år især i Afrika, som nu pludselig på mystisk vis er blevet et farligt produkt.

Det eneste mål for denne totalt ulogiske og forkastelige beslutning var, at man kunne påtvinge folk en såkaldt “vaccine”, mens man forsøgte at retfærdiggøre påstanden om, at der ikke var andre muligheder. Men sandheden vil ende med at sejre.

I mere end et år har general Delawarde foretaget omhyggelige forsøg og har publiceret sine grundige analyser, som har vist, at lande, som har sat tidligt ind med behandling, har proportionelt haft langtg færre dødsfald end Frankrig. I øvrigt har Institut Pasteur fornyligt bekræftet deres interesse for præparatet Ivermectin. Generalen har ligeledes erklæret, at pandemien var stærkt overvurderet, og at den kunne være bekæmpet langt mindre destruktivt. Andre sygdomme er langt alvorligere, men det taler man meget lidt om.

De har begået en kriminel handling ved at nægte folk den rette behandling, hospitalerne har været overbelagt, operatitonerne og akutbehandlinger er blevet skubbet til side med døden til følge for slet ikke at tale om gamle menneskers død pga. af behandling med Rivotril, fordi man ikke har måttet bruge de rigtige præparater.

Af ovennævnte grunde har De begået en kriminel handling ved tillige at forårsage et økonomisk sammenbrug med masse arbejdsløshed til følge og selvmord …

Mine Herrer fra den udøvende magt. Jeg er ikke imod vacciner. I årevis har jeg og min familie ladet os vaccinere mod influentza, og jeg kritiserer ikke dem, som har ladet sig “vaccinere” i forbindelse med corona, for det er deres valg. Folk har været udsat for en kraftig propaganda fra medierne på ordre. 

Derfor bør man ikke undre sig over denne holdning hos talrige medier, for mange medier ejes af dem, som hjalp jer politikere til magten. …[her nævner han nogle juridiske, kontroversielle detaljer]

Uhyrligt er det imidlertid at ville tvangsindsprøjte befolkningen med præparater, som endnu kun er på forsøgsstadiet, og hvor man ikke aner noget om virkningerne især på mellemlang sigt. Franskmændene er i Deres øjne ikke andet end forsøgskaniner underlagt de stærke farma laboratoriers velvilje.

De følger tydeligvis og uden skrupler den vej, som globalisterne længe har anvist, og hvis eneste bekymring er at tjene milliarder af dollars. 

For at påtvinge befolkningen denne køreplan har De løjet konstant over for befolkningen, som har ladet sig føre af frygt for indlæggelse og død i et omfang, som er stærkt overdrevet.

De foranstaltninger, som De besluttede den 12. juli, er frugten af fantasien hos psykopatiske tyranner. Vi er blandt de fem lande i verden, som har fået et nærmest drakonisk tyranni. Hvad er der sket med det land, som stod for menneskerettighederne?

Igennem en del læsestof forstår jeg, at dette er et led i ideen om en global verdensregering, som skal fjerne landenes suverænitet. Jeg havde mine tvivl om dette forhold, men har det ikke længere.

De herrer Klaus Schwab, Jacques Attali, Georges Soros, Bill Gates, Anthony Faucy og flere andre skjuler det ikke. For at blive overbevist behøver man kun at læse deklarationerne, som er skrevet af disse oligarker selv, som allerede ser sig selv om verdens herrer.

 Sammen med disse personer deltager De aktivt i destruktionen af Frankrig, og for tiden forbereder De os til endnu et kup med varianten Delta, som bestemt ikke er mere dødelig end de foregående, for således at undertvinge befolkningerne endnu mere. 

Forfatningsrådet og Statsrådet har vist, at man intet kan forvente af disse institutioner. De er medskyldige.

Vi har forstået, at De vil straffe de ikke-vaccinerede og især, at Deres endelige mål er at skabe splid franskmændene imellem. Jeg håber, at disse er intelligente nok til ikke at gå i den fælde.

For mig drejer det sig udelukkende om friheden til at vælge selv, men især om at bevare vores fysiske integritet. At påstå, at “vaccinerne” ikke udgør en alvorlig risiko er clairvoyance – ikke videnskab.

I Deres sted ville jeg ikke være rolig, for historien har vist, at for tyrannerne og deres kollaboratører kan det ende meget galt Jeg forstår, at franskmændene, som måske er en smule naive og godtroende i nogle tilfælde, gerne vil være politikere (et godt job), og at journalister vil beholde deres job, men mange burde vare sig for at arbejde alt for tæt med en tyrannisk magt, for de risikerer at skulle betale en høj pris. Vi hører, og vi ser.

Oberst Jacques Amiot”

 

Fra netavisen Riposte Laïque, den 31. juli 2021.

ue.com/messieurs-je-ne-vous-salue-pas-car-un-militaire-ne-salue-jamais-des-criminels.html

 

ANNONSE