Kommentar

Le Pen: – Kom med mig i kampen

Frankrig er i alvorlig fare, omgivet af flere dødelige trusler, og med mindre landets politiske ledere raskt tager resolutte greb, vil landet blive kastet ud i borgerkrig, skriver tyve franske generaler i et åbent brev i Valeurs Actuelles.

Brevet, som blev offentliggjort i det konservative magasin onsdag, to dage før drabet på en politikvinde i Ramboiullet, er et ekko afv advarselen fra Frankrigs tidligere forsvarschef, general Pierre de Villiers, i sidste efterår. Det er skrevet på initiativ fra Jean-Pierre Fabre-Bernadac, og er signeret ikke bare af generalerne, men også hundrede andre højere officerer og mere end tusind soldater.

Henvendt til præsidenten, regeringen og parlamentsmedlemmerne begynder brevet med en dyster situationsrapport:

Det er alvor nu. Frankrig er i fare. Landet trues av flere dødelige farer. Vi, som også efter aktiv tjeneste, forbliver Frankrigs soldater, kan ikke under de nuværende omstændigheder stille os ligegyldige til vort dejlige lands skæbne.

Republikken trues afv opløsning:

Vort Flaget, trikoloren, er ikke bare et stykke stof. Det symboliserer traditionen efter dem, som i tidens løb har tjent Frankrig og ofret livet for landet, uanset tro eller hudfarve. På dette flag står ordene ære og fædreland skrevet i guld. I dag ligger æren i at sige klart fra om opløsningen som rammer fædrelandet.

ANNONSE

Generalerne nævner specielt tre opløsende kræfter:

En fanatisk «antiracisme» som foragter Frankrigs tradition og kultur, og på den måden fremkalder en ulykkelig tilstand af had mellem grupper i samfundet; en islamisme som laver forstæderne om til fremmede territorier der den franske konstitutionen ikke gælder længere; og en selvmodsigende dobbeltstandard, hvor samfundets voldsmagt bruges mod legitime demonstranter, men ikke mod dem som ødelægger og plyndrer.

Faren stiger, og volden stiger fra dag til dag. Hvem ville have sagt for tid år siden at en lærer skulle blive halshugget mens han forlod skolen?

Vi kan ikke stå passivt og se på dette, skriver artikelforfatterne. Politikere som er passive, gør sig selv skyldige, mener de:

De som leder vort land må for alt i verden finde modet som behøves for at rydde disse farer af vejen. For at gøre det, holder det ofte at anvende de eksisterende love uden svaghed. Glem ikke at et stort flertal af borgerne er like oppgitt som vi er over deres vaklen og den skyldige tavshed.

Generalerne citerer en belgisk kardinal på at «modet findes ingen steder når tilbageholdenheden gælder overalt», og formaner politikerne til handling:

Nu har I nølet nok, situationen er alvorlig, og det venter et enormt arbejde. Vid at vi er rede til at støtte en politik som tager sigte på at betrygge nationen.

De siger egentlig mellem linjerne at militæret ville stille sig resolut bag et politisk lederskab verdt betegnelsen.

Konsekvenserne afv ligegyldighed vil være fatale:

Hvis på den anden side ingenting bliver gjort, og passiviteten ubønhørligt fortsætter med at sprede sig i samfundet, vil det til slut udløse en eksplosion. Da vil voåre kammerater i aktiv tjeneste gribe ind og påtage sig dent farlige opgave det er at forsvare civilisationens værdier og vore landsmænds liv.

Det alternativ er ikke lysteligt:

Som vi ser det, er det ikke længere tid for udsættelser. I så fald vil en borgerkrig en dag sætte en stopper for dette voksende kaosset, og I vil få ansvaret for tusindvis afv døde.

Fredag skrev Rassemblement Nationals (RN) leder og præsidentkandidat Marine Le Pen et svar til generalerne, også det hos Valeurs Actuelles.

Mine herrer generaler, kom med mig i kampen for Frankrig, lyder opfordringen fra Le Pen, som er enig i analysen af situationen for landet, og roser deres modet.

Som borger og politiker deler jeg både analysen og jeres sorg. Jeg tror som I at det er alle franske patrioters pligt, uanset hvor de kommer fra, og stå op for landet, og la oss si det: redde landet.

Derimod tror jeg ikke at dette kan gøres med dagens ledelse, fortsætter Le Pen.

Det republikkens præsident nylig fortalte om planene for å «dekonstruere Frankrikes historie», viser at oppløsningstendendene ikke skyldes et øyeblikks distraksjon, men snarere en politisk retning som drives frem av en essensielt korrupt ideologi.

Vi må søke en alternativ politisk løsning, og det er derfor jeg stiller som kandidat ved det franske presidentvalget, fortsetter Le Pen. Hun ber generalene om støtte:

Det er allerede mange lederskikkelser og mennesker fra sivilsamfunnet som har blitt med oss. Jeg inviterer dere til å bli med oss og delta i kampen som er i emning, en politisk og fredelig kamp, men fremfor alt en kamp for Frankrike.

Venstresiden i Frankrike reagerer med indignasjon både på generalenes brev og Le Pens svar, skriver Le Figaro.

Seksti år etter Algerie-krigens uhyrligheter truer 20 generaler med militærkupp, Le Pen slutter seg til dem, og hverken statsministeren eller presidenten reagerer, sier sosialisten Benoît Hamon indignert.

Problemet for venstresiden er at jo lengre Frankrike synker ned i hengemyra, desto mindre vil franskmenn se på slike utsikter som en trussel.

 

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

ANNONSE

Mest læst