Kunstbilde

William Holman Hunt (1827-1910)
Olje på lerret, 86 x 140 cm, Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight, Liverpool.

Engelsk titel: The Scapegoat

Syndebukken var en del av Yom Kippur-ritualene, og er omtalt i 3. Moseboks 16. kapitel (DNB 1930).

Og av Israels barns menighet skal han få to gjetebukker til syndoffer og en vær til brennoffer Og han skal ta de to gjetebukker og stille dem frem for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt… Og Aron skal kaste lodd om de to gjetebukker, ett lodd for Herren og ett lodd for Asasel Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aron føre frem og ofre til syndoffer… Men den bukk som ved loddet er tilfalt Asasel, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, forat det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen til Asasel… Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget; han skal gjøre med dens blod likesom han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen… Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre frem den levende bukk. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med; han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står rede dertil. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen… Og dette skal være en evig lov for eder: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I faste og ikke gjøre noget arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder. For på denne dag skal det gjøres soning for eder for å rense eder, så I blir rene for Herren for alle eders synder. En høihellig sabbat skal det være for eder, og da skal I faste – det skal være en evig lov.

Det er antydet at man her har en parallell til alle de kanoniske evangeliers beretning om å slippe Barabbas fri – og korsfeste Jesus. Men det står ikke noe om at Barabbas ble pålagt alle folkets synder – så er det en parallell, er det bare delvis. Og i dag forstår vi “syndebukk” som noen som straffes for noe andre er skyldige i.

ANNONSE

Læs også

Læs også