Kommentar

Her kommer oversættelsen af endnu et brev til præsident Emmanuel Macron fra 2000  militærfolk i aktiv tjeneste, bakket op af 249.989 underskrifter. Formålet med endnu et brev skal være at råbe vagt i gevær, men også  at støtte generalerne bag det første brev til præsidenten. Begge breve er blevet bragt i netaviserne Valerus actuelles og Riposte Laique, og første brev blev bragt i oversat version på dette sted. Nedenstående tekst kunne også læses i netavisen Courrier des Stratèges, som oplyser, at brevet er kommet til offentlighedens kendskab, hvorfor oversættelsen bringes her.

Militærets 2. brev til regeringen:

Hr. Præsident af Den franske Republik

Mine damer og herrer, ministre, parlamentarikere, generaler og officerer af forskellige grader,

Man synger ikke mere syvende vers af la Marseillaise – dvs.  et vers for børn, som ellers er særdeles belærende. Lad derfor dette vers belære os.

Når vore forældre ikke er mere, vil vi betræde et stenbrud, hvor vi vil finde deres støv og spor af deres værdier. Idet vi er mindre ivrige efter at overleve dem end at følge dem i graven føler vi en ophøjet stolthed enten ved at hævne dem eller følge dem.*

Vore forfædre deltog i kamp, og de fortjener respekt, men det er f.eks. de ældre  soldater, hvis ære De har trampet på i de seneste uger. Det er dem, uderskriverne af  brevet, som har tjent Frankrig, og som var tilhængere af enkle værdier så som sund fornuft. Det er soldater som har givet deres bedste år for at forsvare friheden og har adlødt ordrer for at føre Deres krige eller gennemføre Deres budgetrestriktioner, som De har vanæret, mens det franske folk støttede dem. 

ANNONSE

Disse folk, som har kæmpet mod alle Frankrigs fjender, har De behandlet som oprørere, mens disse menneskers eneste fejl var at elske deres land og begræde det synlige forfald.

Under disse forhold er det op til os, der for kort tid siden trådte ind i stenbruddet på kamppladsen at sige sandheden. 

Vi er dem, som aviserne har kaldt den ildfulde generation. Mænd og kvinder, militærpersoner i aktiv tjeneste i hele armeen og af alle grader, ja vi elsker vort land. Det er vores eneste hæderstitel. Og hvis vi ikke  på ordentlig og utilsløret vis kan få lov til at udtrykke os, er det lige så umuligt for os at tie.

I Afghanistan, Mali, Centralafrika og andre steder har nogle af os mødt fjendens våben, og nogle har måttet efterlade deres kammarater. De har vovet deres liv for at ødelægge det islam, som De har givet indrømmelser på fransk jord.

Næsten alle har stiftet bekendtskab med operation Sentinelle* Vi så med vore egne øjne forladte forstæder og beboelser med kriminelle. Vi har måttet acceptere mange forsøg på at indrette religiøse samfunds, for hvem Frankrig intet betyder – kun som mål for sarkasme, ringeagt og endda had. 

Vi har defileret den 14. juli. Og denne imødekommende og forskelligartede masse, som hyldede os, fordi vi var en del af dem, har man i månedsvis krævet af os at vi skulle mistænke, og man har forbudt os at færdes uniformeret og således victimiseret os på en jord, som vi dog er i stand til at forsvare.  

Ja, vore ældre generaler havde ret i deres tekst i sin helhed. Vi ser volden i vore byer og landsbyer. Vi ser kommunitarismen installere sig i det offentlige rum og i den offentlige debat. Vi ser hadet til Frankrig og landets historie blive normen. 

Det tilkommer måske ikke militæret at sige det, vil De sige. Tværtimod, for vi er apolitiske i vores vurdering af situationen, og det er en sagkyndig erklæring vi leverer. Thi dette forfald har vi set i lande i krise, og det går forud for et sammenbrud. Det varsler kaos og vold, og i modsætning til det De påstår her og der, så kommer dette kaos og denne vold ikke fra en militær udtalelse, men en civil opstand.

For at kritisere formen i vore forgængeres brev i stedet for at erkende klarheden i deres vurderinger, skal man være temmelig lumpen, og for at henvise til en dårlig fortolkning af begrænsning af ytringsfriheden for at få de franske borgere til at tie skal man være noget af en skurk. For at opmuntre lederne af hæren til at tage stilling og afsløre sig selv før man straffer dem hidsigt, så snart de skriver andet end militære beretninger, skal man være pervers.  

Lumpenhed, skurkagtighed og perversion er ikke vores vision om hierakiet. Derimod er hæren først og fremmest stedet, hvor man taler sandfærdigt, fordi man forpligter sig med livet som indsats. Det er denne tillid til den militære institution, som vi forlanger.

Ja, hvis en borgerkrig udbryder, vil hæren opretholde ro og orden på egen jord, fordi det forlanger man af os. Det er endda definitionen på en borgerkrig. Ingen kan ønske sig en så forfærdelig situation, vore ældre ikke mere end os, men ja og igen, så bliver der borgerkrig i Frankrig, og De ved det godt.

Alarmråbene fra vore ældre kolleger sender ekko langt væk. Vore forfædre, og det er modstandsbevægelsen i 1940, der af folk som Dem blev behandlet som oprørere, fortsatte kampen, mens de lovlydige, som var stive af skræk, allerede regnede med at give indrømmelser for at begrænse ødelæggelserne. Der var 14, som gav deres liv for nogle få meter jord, mens De undlod at reagere og lod hele områder af landet i stikken til den stækes lov. Der var alle de døde, kendte som ukendte, som faldt ved fronten eller efter et liv i tjenesten.

Alle vore forfædre, de som har gjort vort land til det det er, som har indrettet deres territorium, forsvaret deres kultur og givet eller modtaget ordrer på deres eget sprog, har kæmpet for Frankrig som suveræn stat, lader De gå fallit og ersttatter med magtesløshed og brutalt tyranni mod dem, der vil tjene landet. 

Grib til handling mine damer og herrer. Denne gang drejer det sig ikke om følelser på bestilling, om færdige formler eller mediedækning. Det drejer sig ikke om at forlænge Deres mandater eller at få flere. Det drejer sig om Deres lands overlevelse.

* “Bien moins jaloux de leur survivre”. En frase fra La Marseillaise, der påbyder at reagere i overensstemmelse med ordene i denne kampsang.

** Fransk militæroperation i 2015 mod terrorister for at beskytte franskmænd.

 

Oversat af Bitten-Kirsti Nielsen 

 

https://www.valeursactuelles.com/societe/exclusif-signez-la-nouvelle-tribune-des-militaires/https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/09/la-deuxieme-tribune-des-militaires-en-version-integrale/

ANNONSE