Kunstbilde

Mathias Blumenthal (1719-1763)
Olje på lerret, 54 x 69 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

En gang på 1740-tallet kom Mathias Blumenthal, dansk borger med tyske aner, til Frederikshald (nå Halden), der han gjorde en del byprospekter, før han i 1749 ble kalt til Bergen, der han resten av sitt liv virket som portrett- og dekorasjonsmaler. Flere opplysninger finner vi i den nynorske Wikipedia-artikkelen om ham.

Et stort allegorisk bilde, Justitia (Rettferdigheten), som han malte for Bergens rådhus i 1762, har plutselig blitt dagsaktuelt, ettersom det fra enkelte hold hevdes å være rasistisk – og derfor må fjernes.

ANNONSE