Kopierede/fra hoften

Studenterforeningen ved Oxford University har stemt for en policy om at transkønnede, studenter med arbejderklassebaggrund og kvindelige studenter behøver større beskyttelse og beder universitetet om at give fakulteterne vejledning og øge brugen af tidlige advarsler. De kaldte kravet for ‘Academic Hate Speech Motion’.

Alex Illsley, leder af Oxfords LGBTQ+ kampagne sagde læselisterne havde mange eksempler på diskriminering af funktionshæmmede, transpersoner, klassetilhørsforhold og kvindefjendtlighed. Han citerede en artikel fra boglisten til medicinsk ret og etik hvor der stod at det var en moralsk pligt ikke at få funktionshæmmede børn og en anden artikel som fremmede at tage livet af funktionshæmmede børn efter at de var født. «Fjern hadefuldt materiale» står der på studenterforeningens netside.

Men Oxford University sagde at de ikke ville ændre på noget som følge af kravet fra Studenterforeningen.

«Der er ingen planer om at censurere læsemateriellet som er givet af vore forelæsere. Ytringsfrihed er universitets kilde til liv. Det muliggør søgen efter kundskab. Det hjælper os til at finde sandheden. Ved at anerkende den vitale vigtighed af frie ytringer for et åbent sind, kan et universitet lave regler for hvordan udøvelsen af en debat skal foregå, men bør aldrig hindre lovlig tale. Det er derfor uundgåeligt at medlemmer af universitetet vil blive konfronteret med meninger som enkelte vil finde forstyrrende, ekstreme eller krænkende.»

Richard Dawkins, en emeritus fra New College, kaldte studenternes krav for noget barnlig sludder. Skal de historiestuderende ikke kunne læse om kvindekamp, nazisme eller apartheid, spørger han.

Mange af studenterne er uenige med Studenterforeningen. En af dem sagde at det eneste som virkelig behøver beskyttelse i Oxford er ytringsfriheden og tankefriheden.

“The only thing that truly needs protection at Oxford is freedom of speech and diversity of thought,”

The Times

ANNONSE