Nyt

 

Academic Rights Watch, som overvåger den akademiske frihed i Sverige, retter skarp kritik mod Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Baggrunden er at en student blev truet med bortvisning for at have påpeget at visse grupper indvandrere begår langt flere seksualforbrydelser end de etniske svenskere.

– Felix burde tildeles en medalje for sin modige afdækning af tendensen, siger Erik J Olsson i Academic Rights Watch.

Baggrunden er Fria Tiders afsløring af sagen om studenten Felix, som blev både frosset ude og udelukket fra at samarbejde med sine medstudenter efter at universitetet (KTH er de facto et universitet) havde åbnet disciplinærsag mod ham.

Stiftelsen Academic Rights Watch (ARW) vogter den akademiske frihed i Sverige, og arbejder blandt andet med at påtale forsøg på at indskrænke studenters grundlæggende rettigheder, som for eksempel ytringsfriheden.

Nu retter ARW hård kritik mod Kungliga Tekniska Högskolan efter ledelsens forsøg på at smide ham ud af universitetet for at have lavet et faktaark om indvandreres overrepræsentation i statistikken over seksualforbrydelser og givet det til to kvindelige medstudenter – som havde bedt om at få det.

ANNONSE

Academic Rights Watch har hørt den lydfil, som Felix optog af sin samtale om ytringsfrihed med to repræsentanter for KTH.

«Imponeret og rørt»

Erik J Olsson i ARW siger at han er «imponeret og lidt rørt» over Felix’ forsvar for ytringsfriheden på lydfilen:

– Felix burde tildeles en medalje for sin modige afdækning af tendensen i principielle spørgsmål af central betydning for den svenske højskole og demokratiet. Han plukker Fredrikssons og Mutikainens argument i stykker, til ingenting bliver tilbage – bortset fra det absurde i hele situationen. Jeg råder alle at lytte til det der siges og tage ved lære deraf. Det her kan blive en klassiker.

Organisationen fastslår at man «retter alvorlig kritik mod højskolen»:

«Visse udtalelser, som personer fra KTH`s ledelse foretager på en lydoptagelse i anledning af at en student er anklaget for at krænke andre studenter, kan forstås som at studenter ved KTH ikke har ytrings- og holdningsfrihed. Dette strider mod svensk grundlov og mod de akademiske principper, som bør råde ved en læreanstalt».

Olsson:

– Først og fremmest påstås det her, at spørgsmål om chikane og oplevede krænkelser er overordnet ytringsfriheden. Men det er jo præcis tvært imod. Ytringsfriheden beskyttes i grundloven, i modsætning til spørgsmål om studie- og arbejdsmiljø.

Olsson er bekymret over at der på optagelsen henvises til universitetets værdigrundlag som motivation for at indskrænke ytringsfriheden. Det rejser alvorlige spørgsmål om retssikkerheden og respekten for grundlæggende menneskerettigheder på KTH, siger han.

Henviste til medierne

Academic Rights Watch retter kritik mod studievejlederen Annelie Fredriksson, som personligt skal have været imod at bringe Felix’ sag videre til disciplinærnævnet. I lydfilen udtrykker hun, at hun føler sig presset til det, og siger at hun risikerer at miste sit job, hvis hun giver udtryk for en holdning, som afviger fra hvad majoriteten i universitetsledelsen mener.

Fredriksson nævnte at medierne havde været på KTH, og spurgt Felix hvad han troede der ville «ske med hende» i tilfælde af at hun lod være med at anmelde ham.

– Denne del af diskussionen peger på en dybtgående tavsheds- og konsensuskultur indenfor ledelseslaget på KTH. Problemet bør tages yderst alvorligt og indhegnes, siger Erik J Olsson.

Academic Rights Watch retter hård kritik mod KTH: «Felix burde tildeles en medalje»

ANNONSE

Mest læst

Den fjerde afmagt

Det er ikke over