Nyt

(Fotoet er fra en af de utallige venligbo-demonstrationer, der kræver permanent ophold i Danmark til de afviste migranter på Udrejsecenter Sjælsmark)

En dreng hopper op på et spisebord og laver karatespark mod en anden dreng.

Et sjældent indblik i hverdagen på Udrejsecenter Sjælsmark. Her bor de afviste migranter, der trods afslag på asyl nægter at rejse tilbage til deres eget land.

Normalt kommer der kun ræverød propaganda ud fra udrejsecenteret. Historier, der er kogt sammen af venligboere, journalister og udlændinge, som ønsker endnu mere indvandring i Danmark. Men en rapport fra Arbejdstilsynet afslører arbejdsforholdene for udrejsecenterets medarbejdere. Og det er ikke behagelig læsning.

“Det har handlet om brandslukning og at holde ‘trykkogeren’ nede,” udtaler en repræsentant for medarbejderne på Udrejsecenter Sjælsmark.

Skrig, råb, slag og spark er en del af medarbejdernes hverdag, når de arbejder med de utilpassede migranter. En del af udrejsecenteret, som huser afviste asylansøgere og deres familier, er blevet påbudt at rette op på arbejdsmiljøet for de pædagogiske medarbejdere.

Arbejdsdagen går med at afværge konflikter med børn, der mistrives og har psykosociale vanskeligheder og som skriger, råber og sparker, hvis de ikke får deres behov opfyldt. Man fornemmer, at den klassiske dominanskultur blandt indvandrere allerede er etableret i fuldt flor på Sjælsmark.

ANNONSE

l foråret udkom Røde Kors med en rapport, der dokumenterede, at over halvdelen af børnene på Sjælsmark, hvis de blev udredt, sandsynligvis ville blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose. Der venter de danske skatteydere en meget stor regning fra sundhedssystemet, hvis afviste asylansøgere får tiltvunget sig permanent ophold i Danmark.

En af medarbejderne på Sjælsmark beskriver en episode med et migrantbarn, der går amok og slår et andet barn med en limpistol, fordi han ikke kan vente på, at det bliver hans tur.

Børnene har store vanskeligheder, og forældrene har givet op i forhold til opdragelsen af deres sønner og døtre. Men migranterne har ikke givet op, når det kommer til kampen for at blive i Danmark, hvor familierne kan nyde den gyldne danske velfærd, hvis de får tiltusket sig permanent ophold.

Ledelsen på Udrejsecenter Sjælsmark undskylder de aggressive migranter:

“Vi har med familier og børn at gøre, der er i stor krise,” udtaler Anne Mette Bjerregaard Pedersen, der er pædagogisk leder på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det er disse børn og familier, som venligboerne og venstrefløjen i folketinget kæmper for at få permanent ud i de danske folkeskoler, fritidshjem og som beboere i de problemfyldte ghettoer.

Udrejsecenter Sjælsmark er fyldt med vold, spark og slag. Der er langt fra virkeligheden på Sjælsmark til det glansbillede, som medierne og politikerne præsenterer danskerne for, når de argumenterer for, at afviste asylansøgere skal ud i det danske samfund.

Sandheden er, at det er forbundet med enorme udgifter at lade personer, der har fået afvist deres asylansøgninger som grundløse, blive i Danmark. Det skylder politikerne, medierne og venligbo-segmentet at fortælle danskerne.

 

 

 

 


Støt Document.dk med 100 kroner
per måned
.

ANNONSE