Nyt

En folkefest med omkring et tusind tilstede­værende i den tyske by Schorndorf, blev lørdag aften åsted for sexuelle overgreb fra asylsøkere. Mange af de fremmødte havde indvandrer­baggrund, og af disse blev én iraker og tre afghanere arresteret for sexuelle krænkelser.

Schorndorf er ikke den eneste idylliske by i Baden-Württemberg som må døje med øget risiko for sexuelle overgreb på grund af menneskestrømmen. Nu viser officielle tal fra hele delstaten, at flygtninge og asylsøgere er kraftigt over­repræsenteret i statistikkerne over sexual­forbrydelser.

Die Welt skriver, at antallet af voldtægter og tilfælde af sexuel tvang begået af flygtninge asylsøgere, er steget fra 70 i 2015 til 120 i 2016. Sidste år var det totale antal for hele delstaten 803, hvilket betyder, at ca. 15 % af disse sexforbrydelser blev begået af personer, som har søgt om eller fået beskyttelse i Tyskland.

ANNONSE

Hvis man ser nærmere på, hvor sex-forbryderne kommer fra, viser udviklingen i tallene for Syrien og Afghanistan en klar sammenhæng med invasionen i 2015. For mens antallet forbrydelser begået af syrere og afghanere mod den sexuelle selv­bestemmelses­ret i 2015 var henholdsvis 22 og 19, var de tilsvarende tal for 2016 henholdsvis 85 og 87.

En andel på femten procent er ikke bare en kraftig over­repræsentation, når man tager i betragtning, at andelen af flygtninge og asylsøgere i Tyskland løst skønnet er i størrelsesordenen to procent. Det giver også en indikation om, hvad den fremtidige folke­vandring kan medføre. Den tryghed mange har taget for givet i de små byer – ikke bare i Tyskland, men også i Skandinavien – vil mange steder være en saga blot.

Dertil kommer den manglende respekt for værtslandet, en debat som blev rejst i Italien i maj af Friuli-Venezia Giulia-regionens præsident Debora Serracchiani, som repræsenterer Det Demokratiske Partiet (PD). Efter at en irakisk asylsøger havde voldtaget en 17 år gammel pige på jernbane­stationen i Trieste, udtalte hun:

«Den sexuelle vold er altid væmmelig og afskyelig, men den er socialt og moralsk endnu mindre acceptabel, når den begås af en som beder om og får beskyttelse i vores land.»

Dele af venstrefløjen – som Serracchiani selv tilhører, til trods for, at hun havde den frækhed at bruge udtrykket «vores land» – eksploderede af indignation over, at hun angiveligt delte voldtægts­ofrene ind i klasse A og B. Men Serracchiani skelnede klart mellem selve handlingen (og dermed konsekvenserne for offeret) og dens sociale og moralske sider. Det jeg sagde, var indlysende for de aller fleste borgere, kommenterede hun mens stormen stod på.

Og sådan er det. Det faktum at indfødt kriminalitet findes, gør det ikke mere acceptabelt at importere mennesker, som generelt er mere kriminelle end landets egen befolkning.

ANNONSE