Nyt

Ulf Rydbäck stod frem i Kvällsposten og berettede om den elendige grænsekontrol. Baggrunden var en ødelæggende Schengen –rapport, som har ligget klar et stykke tid. Offentliggørelsen blev udsat til efter valget.

Den advarsel kostede ham jobbet, efter fyrre år i politiet.

Polis pratade med journalist – avsattes dagen därpå

En sådan måde at straffe en medarbejder på gør at en myndighed sidder tilbage med ene ja-mænd og kvinder. Enhver opposition udebliver. Resultatet kan være ødelæggende. Grænsekontrol er ikke nogen leg.

På sit skrivebord har politiledelsen længe haft rapporten, som indeholder ødelæggende kritik.

En politileder indrømmede, at den var politisk følsom.

I et dokument, fra maj 2018, skriver Ingalill Hult, kommissær og tilsynsførende ved Grænsepolitiet:

”Schengen rapporten är ännu inte offentlig och kommer förmodligen inte bli det förrän i höst. (Det är valår och den är politiskt känslig)”.

Ingalill Hult er aktiv socialdemokrat og stod på partiets liste ved kommunalvalget i Lidingö.

Men situationen er så graverende, at to grænsepolitifolk står frem alligevel.

Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller.
Det larmas det om i en sekretessbelagd Schengen-rapport som Kvällsposten kommit över.

Efter publiceringen har fler poliser hört av sig och två väljer nu att träda fram.

Ulf Rydström och Sasa Ristic, som tillsammans har över 20 års erfarenhet som gränspoliser, säger att avslöjandet är ”ett understatement”.

Sverige er blevet oversvømmet af migranter og flygtninge. Systemet har ikke formået at følge med, men i stedet for at tage imod kritik og korrigere kursen, bliver advarslerne afvist og dem, der advarer får sparket. Det er et dårligt tegn for Sverige.

ANNONSE

Ristic siger, at på landets største flyveplads Arlanda er der så meget rod, at folk som har ret til indrejse bliver afvist.

Men der er også dem, der slipper ind, som aldeles ikke burde være i Sverige.

Problemen är egentligen värre, enligt dem.

– Gränskontrollen på Arlanda är inte rättssäker, säger Sasa Ristic som är nationell utbildare inom gränskontrollverksamhet och jobbar på Arlanda.

Det er vanskelig at tro at det en gang sckicklige Sverige lar etatene forfalle i en slik grad:

Enligt Sasa Ristic har personalen inte rätt förutsättningar för att upptäcka återvändande jihadister, vilket beror på avsaknad av adekvat utbildning. Och tillämpningen av ineffektiva arbetsmetoder.

– Vår gränskontroll ska ske utifrån samma grunder som övriga Schengenländer. Tyvärr är vi nog sämst bland Schengenmedlemstaterna även jämfört med länder man brukar se nedlåtande på, som exempelvis Grekland och Italien, säger Sasa Ristic.

Värst är situationen på Arlanda, Sveriges största flygplats med fler än 26 miljoner resenärer som passerar per år.

De riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister utnyttjas inte vid gränskontrollen, enligt Schengen-rapporten.

Orsaken: Personalen känner inte till dem, enligt rapporten.

Hvordan skal politiet kunne afsløre jihadister under sådanne betingelser?

Men så var de vel glade for advarslerne, så de kunne tætne hullerne?

– Jag och andra med mig har försökt få till förbättringar internt. Men nu har jag känt mig nödgad att gå ut i media och signalera att detta är en situation, främst på Arlanda, som jag är orolig över. Det handlar om rikets säkerhet, säger Ulf Rydström.

Dagen efter att artikeln publicerades avsattes Ulf Rydström som huvudskyddsombud på gränspolisen, av polisförbundsområde “Kamraterna” som organiserar 1300 medlemmar.

Ristic siger at fagforeningen er mere optaget af at gøre ledelsen tilfreds og at beskytte dem, end at udføre et godt job.
 

 

https://www.expressen.se/kvallsposten/polischefen-om-kritiska-gransrapporten-det-ar-valar-och-den-ar-politiskt-kanslig/

 

ANNONSE

Mest læst

Knæfaldet