Nyt

En imam i en salafistisk moské på Nørrebro i København er tiltalt for en prædiken i marts i fjor, hvor han opfordrede til drab på jøder.

Imam Mundhir Abdallah citerede en kendt Hadith, hvori det hedder, at på dommedag skal muslimerne dræbe alle jøder. Jøderne skal gemme sig bag et bestemt træ, men træet skal røbe dem.

»Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil ”O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham.”«

Grænsen mellem forkyndelse og opfordring er hårfin.

Imamen bliver tiltalt efter en ny lov vedtaget i januar 2017, som kaldes imam-loven.

Det er ikke første gang at en dansk imam står i en moské og hylder drab på jøder. Det samme skete i en moské i Berlin for nogle år siden. Dengang var det en imam fra en radikal moské i Aarhus. Grunden til at prædikenerne bliver kendt er at de optages og lægges ud på YouTube. Det tyder på at moskéerne selv synes budskabet er all right.

Det var Det Jødiske Samfund som anmeldte imamen.

Moskeen ligger i Heimdalsgade og har været kendt som et salafistisk rugested i mange år. Her gik «boghandleren fra Brønshøj», Said Mansour, Basil Hassan som forsøgte at dræbe Lars Hedegaard og endte sit liv som IS-kriger, og Omar el-Hussein, som angreb Krudttønden og dræbte Finn Nørgaard og senere samme nat Dan Uzan udenfor synagogen i Krystalgade.

ANNONSE

I andre lande er moskéer med en sådan historie blevet lukket.

Videoen ligger fortsat tilgængelig på internettet. Der kan man høre Mundhir Abdallah sige:

»(…) Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa-moskéen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres:

«Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ”O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham” (…).«

Imam ved fredagsbøn i Masjid Al-Faruq-moskéen, den 31. marts 2017

En af de mest kendte liberale stemmer i Danmark, Jacob Machangama, mener ikke imamen burde tiltales, selvom han forstår jødernes reaktion. Han mener, der bør sondres mellem «billigelse» dvs. accept og tilskyndelse:

Han mener, at grænsen for, hvad der burde være lovligt, burde gå ved ”tilskyndelse” og ikke som nu ”billigelse”, som for så vidt kunne have at gøre med allerede udførte gerninger.

Det er en tvivlsom skillelinje. Det er fuldt ud muligt at citere historiske hændelser eller profetier på en sådan måde, at modtagerne opfatter det som en opfordring. I dette tilfælde var det snak om dommedag, dvs. noget som ligger ud i fremtiden.

Det liberale Danmark ville aldrig acceptere, at nogen offentlig hylder Holocaust.

Imam Mundhir Abdallah angrer ikke. I en Facebook-disputs med Kristeligt Dagblad i maj sidste år, sagde han:

– Politikerne i den vestlige verden og medierne stopper aldrig med at angribe islam og muslimer. Deres propaganda stopper aldrig. Muslimer er de rigtige ofre, ikke andre. Vores kvinder bliver angrebet, vores moskéer bliver brændt, skriver Mundhir Abdallah blandt andet.

– Men jeg har fået bred og varm opbakning fra folk alle steder fra. Selv mange fra Danmark. De ved, at mine ord er blevet manipuleret, og de ved, at motivationen for denne kampagne er at forhindre muslimer i at kritisere Israel og de vestlige regeringer, der støtter besættelsen (af Palæstina, red.), skriver han i Facebook-samtalen med Kristeligt Dagblad.

Abdallah bor ikke i Danmark. Hans familien gør, men selv bor han i Libanon.

Sagen illustrerer, hvor lidt kontrol myndighederne i et nordisk land har med det, som forkyndes i noget, der udgiver sig for at være et gudshus.

Jyllands Posten

 

ANNONSE