Nyt

 

Parlamentet i Baselland har med stort flertal (63–9) torsdag vedtaget en ændring i undervisningsloven, som herefter forpligter skolerne i den schweiziske kanton til at indberette til migrationsmyndighederne om elever med udenlandsk statsborgerskab, der har vanskeligheder med at integrere sig i Schweitz, det melder Basler Zeitung.

Den nye ordning er ment at skulle gælde for væsentlige problemer, for eksempel vægring mod deltagelse i undervisningen, forstyrrelse af undervisningen, tegn på radikalisering og manglende respekt for såvel medelever som lærere, i særdeleshed kvindelige lærere. Indberetning til immigrationsmyndighederne skal kun finde sted efter at det er konstateret, at rimelige pædagogiske anstrengelser har været forgæves.

Ifølge loven er arrangementer udenfor undervisningen i skolens regi også obligatoriske, og det præciseres at deltagelse ved lokale, traditionelle arrangementer ikke kan nægtes af religiøse grunde.

Lovændringen kommer to år efter en sag, hvor schweiziske myndigheder suspenderede statsborgerskabsprocessen for familien til to muslimske elever i Therwil som havde nægtet at tage imod deres kvindelige læreres fremstrakte hånd, sådan som skikken er i Schweitz, fordi dette angivelig var i strid med deres tro. Skolemyndighederne i kantonen tog siden affære og gav klar besked om at alle elever er pligtige til at acceptere håndtryk.

ANNONSE

 

ANNONSE