Nyt

Femstjernersbevægelsens leder i midten / Foto: Wikimedia Commons

 

Den gryende italienske regerings koalitionspartnere Lega Nord og Femstjernerbevægelsen offentliggjorde fredag efter lange forhandlinger et helheds regeringsgrundlag i et dokument på 58 sider.

Alle vigtige politikområder er dækket i dokumentet, herunder skat, pensioner/sociale ydelser og statsfinanser, nærings- og erhvervsliv, justits og offentlig sikkerhed, forsvar og udenrigs, korruptions bekæmpelse, familiepolitik og indvandring, skole- og sundhedsvæsen.

Programmet har givet plads til nogle af de to partiers traditionelle kampsager, som nej til privatisering af vandforsyningen og oprettelse af regionale deportationscentre for udlændinge, der skal udvises. Der skal satses mere på repatriering, og dokumentet tager til orde for skrotning af Dublin-reglerne og behandling af asylansøgninger i udlandet. Femstjerners forslag om borgerløn er blevet begrænset til to års varighed.

Femstjerner vil i løbet af weekenden indhente medlemmernes samtykke til programmet i en elektronisk afstemning, mens Lega vil foretage mere uformelle lokale afstemninger i deres parti.

Navnet på statsministeren er endnu ikke offentliggjort, og det varer måske til mandag, men der mangler stadig noget inden Italias præsident Sergio Mattarella kan afgøre om der skal gives klarsignal til regeringsdannelse.

ANNONSE

Corriere della Sera skriver at koalitionen tager til orde for at EU-partnerne må foretage en fuldstændig revidering af hvordan unionen styres, og nævner specielt pengepolitikken, stabilitetspagten og en hensyntagen til markedet, som går på bekostning af den sociale og økonomiske dimension.

Der er knyttet en vis spænding til hvor langt koalitionen vil gå i at udfordre EU, men dokumentet erklærer indledningsvist, at den vil optræde med respekt for unionens partnere og institutioner. 

Opslutningen om NATO-medlemskabet står fast, men der tages samtidig til orde for at betragte Rusland som en økonomisk partner snarere end som en trussel.

Familiepolitikken skal ifølge dokumentet øge de økonomiske initiativer til at få børn, både ved direkte pengestøtte og ved skattelettelser til virksomheder, som har småbørnsmødre ansat.

Dokumentet bekræfter også de to partiers omdiskuterede intentioner om at indføre flad skat og indføre et bundfradrag for familier. Tanken er at dette vil sætte en ny fart i økonomien, som på lang sigt vil sætte landet i stand til at håndtere den store gæld.

Disse og andre reformer vil uundgåeligt medføre høje omkostninger i det korte løb, og det ligger i kortene at statens underskud med det kan blive større end EU’s regler tillader, selv om koalitionen mener det kan forhindres ved at undgå letsindighed med midlerne.

Programmet udfordrer altså EU, men uden at gå til frontalangreb på unionen. Hvordan denne rebus kommer til at kunne løses, må vi vente med at få at se.

 

 

Kan du lide hvad du læser? Ønsker du flere og bedre artikler af Document? Giv dit bidrag. Vores paypal-adresse er paypal@document.dk. Det begynder ved at oprette en paypalkonto hos paypal.com.

ANNONSE