Kunstbilde

Vasilij Ivanovitsj Surikov (1848-1916)
Olje på lerret, 142 x 218,5 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva

Bildets russiske titel: Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста skulle omtrent bety Apostelen Paulus forklarer troens dogmer i nærvær av tsar (sic) Agrippa, hans søster Berenike og prokonsul Festus.

Motivet er hentet fra Apostlenes gjerninger 25-26, der apostelen Paulus forklarer seg for kong Herodes Agrippa II, den siste konge av Herodes-dynastiet, hans søster Berenike og den romerske prokonsul Porcius Festus. Det hele ender på følgende vis (Apg. 26, 24-32, DNB 1930):

Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd. Men han sier: Jeg er ikke vanvittig, mektigste Festus! men jeg taler sanne og sindige ord. For kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig; for jeg kan ikke tro at noget av dette er ukjent for ham; dette er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du, kong Agrippa, profetene? Jeg vet at du tror. Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite i at du overtaler mig til å bli en kristen. Paulus sa da: Jeg vilde ønske til Gud, enten det mangler lite eller meget, at ikke alene du, men også alle som hører mig idag, måtte bli slik som jeg er, bare uten disse lenker. Da stod kongen op, og landshøvdingen og Berenike og de som satt der med dem, og de gikk til side og talte med hverandre og sa: Denne mann gjør ikke noget som fortjener død eller lenker. Og Agrippa sa til Festus: Denne mann kunde være løslatt, om han ikke hadde innanket sin sak for keiseren.

I de to siste kapitler av Apostlenes gjerninger skildres Pauli dramatiske reise til Roma via Malta, og det avsluttes med (Apg 28, 30-31) at

(Paulus) blev da to fulle år i sitt leide herberge, og tok imot alle som kom til ham, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.

ANNONSE

Mest læst

Det er en kold tid vi lever i