Kunstbilde

Lucas Cranach den yngre (1515-1586)
Olje på lindetre, 115 x 167,2 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.

Det er ingen enkel oppgave å identifisere hvilken Cranach som er mester for de enkelte bilder – i verkstedet i Wittenberg arbeidet både far og sønner Cranach, og dessuten et ukjent antall assistenter og lærlinger. Idéen om den unike. individuelle kunstner var ennå ikke oppfunnet.

Det dramatiske motivet er hentet fra Apostlenes gjerninger, og skildrer hvordan Saulus (senere Paulus) ble omvendt, like i nærheten av Damaskus (som vel er den byen vi ser i bakgrunnen). I mange – om ikke de fleste – utgaver av dette motivet (blant andre Caravaggio og Dürer) er Paulus og hans følge til hest, noe teksten ikke sier noe om. Gjengivelsen av rytterne er vel også noe anakronistisk – rustninger og seletøy er det som var i bruk i kunstnerens samtid, og krigshester av denne dimensjonen var – for å si det forsiktig – ikke vanlig i antikken.

Apostlenes gjerninger 9, 1-9 (DNB 1930)

Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem. Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre! Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så ikke nogen. Saulus reiste sig da op fra jorden; men da han åpnet sine øine, så han intet; de ledet ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus. Og i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk.

Pauli egen, ikke fullt så detaljerte beretning om omvendelsen finner vi i Galaterbrevet, 1, 13-17.

I har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedrene lærdommer. Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjød og blod, heller ikke drog jeg op til Jerusalem til dem som var apostler før mig; men jeg drog straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus.

Den tyske komponisten Heinrich Schütz (1585-1672) var tydelig inspirert av dette stedet fra Apostlenes gjerninger i en av sine Symphoniae sacrae, utgitt i 1650.

Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu löcken.

ANNONSE