Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Olje på lerret, 117 x 91 cm, Eremitagen, St. Petersburg.

De kanoniske evangelier sier lite om Jesu barndom, det er bare hos Matthaeus og Lukas at fødselen omtales, og Lukas har dessuten en beretning om hans Bar Mitzvah i Templet i Jerusalem da han var 12 år gammel. Noen begivenheter fra hans barndom er berettet i apokryfe skrifter. Men dette bildet refererer ikke til noen spesielle sitater fra evangeliene, kanoniske som apokryfe.

I evangeliet etter Matthaeus leser vi i det annet kapitel, vers 13-15 og 19-23 (DNB 1930):

Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet efter livet. Og han stod op og tok barnet og dets mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus var konge i Judea efter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit; men han blev varslet av Gud i en drøm og drog bort til Galilea. Og han kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, forat det skulde opfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en nasareer.

Det er dermed en mulighet for at motivet (etter den svært lille Jesus å dømme) er hentet fra den hellige families opphold i Egypten.

ANNONSE