Kunstbilde

Edvard_Munch_-_Telthusbakken_with_Gamle_Aker_Church_(1880)
Edvard Munch (1863-1944)

Olje på papp, 12 × 18cm, privateie.

Gamle Akers kirke, sannsynligvis bygget en gang på 1100-tallet, antas å være hovedstadens eldste bevarte bygning. (Men da den ble bygget, lå den langt ute på landet) Det muligens noe overdimensjonerte tårnet ble tilføyet en gang på 1860-tallet.

Motivet er nesten uforandret siden Edvard Munch foreviget det for 135 år siden. Trehusbebyggelsen i Telthusbakken er fredet.og Jansenjordet (vanligvis bare kalt Jansen av de lokale) vi kan se til venstre, er nå dels parsellhager, dels park. Dette var en del av den unge Edvards nærmiljø – han var en tid bosatt i Fossveien på østsiden av Akerselva, og vendte flere ganger tilbake til dette motivet i sine tidlige bilder.

I berget under kirken fantes det i middelalderen sogar en sølvgruve. I 1843 bygget brygger (og garver) Ytterborg en lagerhall for det undergjærede bayerske øl han var den første til å introdusere i Norge. I tilknytning til lagerhallen (ikke synlig på Munchs bilde) var det også en ølhall. Den senere kong Oscar I beæret åpningen med sitt nærvær.

ANNONSE

Kjelleren var i bruk – til slutt som grønnsaklager – inntil bryggeritomten ble lagt til kirkegården på 1950-tallet. Overbygningen ble revet, og kjelleren forfalt til det ubrukelige. Den er nå avstengt.

På kirkegården finner vi blant annet Hans Nielsen Hauges grav. Byhistoriker, lektor og kommunalpolitiker Erik Oluf Melvold (1940-2007) er også gravlagt der. Vi er mange som satte stor pris på hans byvandringer, og har ham i takknemlig erindring.

ANNONSE

Læs også

Gademusikanter (1913) -
Sommeraften (1889) -
Aften (1888) -
Vampyr (1894) -
Madonna med brosjen (1903) -
Natt i Nice (1891) -

Læs også