Kunstbilde

Erik Pauelsen (1749-1790)
Olje på lerret, 63,5 x 79 cm, Statens Museum for Kunst, København

Erik Pauelsen, som fikk sin første utdannelse ved Akademiet i København, og senere studieturer til Tyskland, Frankrike og Italia 1780-83, er spesielt kjent for portretter og landskap. Han kan betraktes som en overgangsskikkelse mellom rokokko og tidlig romantikk. I 1788-89 foretok han en studiereise til Norge, og tok for seg både Bogstad gård, Krok-kleiva og som her, Sarpsfossen. Ved denne fossen grunnla Olav den hellige byen Borg i 1016, som var Norges hovedstad fram til 1030, da Nidaros/Trondheim overtok rollen. Fra 1200-tallet omtales byen som Sarpsborg.

Sarpsfossen er Norges og Europas største foss hva vannføring angår. I dag driver den flere kraftverk. Hos Snorre (Soga om Magnus Blinde og Harald Gille, 4) fortelles det at fossen også ble brukt til å fullbyrde henrettelser (fara i Sarp).

ANNONSE