Mellemspil

Victoria var aktiv både som kormester, organist og komponist. Fra 1565 til 1587 oppholdt han seg i Roma, for deretter å vende tilbake til Madrid.

Hans best kjente verk er sannsynligvis hans Requiem – Officium defunctorum for seks-stemmig kor (1603).

ANNONSE

Læs også

Læs også