Kultur

Jean Sibelius’ (1865-1957) best kjente verk for fiolin og orkester er nok den reviderte utgave av fiolinkonserten op, 47 fra 1905, men han skrev også en del mindre verker for samme besetning, deriblant seks humoresker (op. 87 og 89).

David Ojstrakh er solist med SSSRs radiosymfonikere under ledelse av Gennadij Rozjdjestvjenskij.

ANNONSE