Mellemspil

Blant Edvard Griegs (1843-1907) verker er kanskje hans Lyriske stykker for klaver de mest kjente og avholdte.

Lyrisk suite for orkester (1905) er basert på femte bok av Lyriske stykker op. 54 (1891). De seks stykkene i denne samlingen var:

1. Gjætergut
2. Gangar
3. Troldtog
4. Notturno
5. Scherzo
6. Klokkeklang.

I Griegs endelige versjon er rekkefølgen Gjætergut, Gangar, Notturno og Troldtog. Han bestemte seg for å utelate Klokkeklang – noe av det harmonisk mest avanserte Grieg skrev – og han var generelt ganske avansert i sine senere verker. Scherzo har hittil ingen vært interessert i å orkestrere.

Göteborg symfoniorkester spiller, under ledelse av Neeme Järvi (som her også har inkludert Klokkeklang i sin innspilling).

ANNONSE